Насичені одноатомні спирти: загальна та структурна формули, ізомерія, систематична номенклатура, фізичні властивості.

Додано: 30 листопада 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 71 раз
12 запитань
Запитання 1

Укажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів

варіанти відповідей

CnH2n+1OH  

CnH2nOH

CnH2n-2OH

CnH2n-1OH

Запитання 2

Укажіть функціональну групу спиртів

варіанти відповідей

-СОН

-ОН

-СООН

-NН2

Запитання 3

Назви насичених одноатомних спиртів за систематичною номенклатурою мають суфікс

варіанти відповідей

-ан

-ол

-аль

-ен

Запитання 4

Укажіть формулу етанолу

варіанти відповідей

С2Н5ОН

СН3ОН

С3Н7ОН

С6Н5ОН

Запитання 5

Які з перерахованих речовин належать до класу спиртів?

варіанти відповідей

С2Н5ОН

С2Н4

СН3ОН

С3Н7Cl

С2Н4(ОН)2

СН3CОН

Запитання 6

Які із наведених спиртів є одноатомними?

варіанти відповідей

С2Н5ОН

С3Н7ОН

СН3ОН

С3Н5(ОН)3

С2Н4(ОН)2

Запитання 7

Які із перелічених нижче фізичних властивостей притаманні метиловому та етиловому спиртам?

варіанти відповідей

тверда речовина

без запаху

токсична речовина

добре розчинна у воді

гігроскопічна

безбарвна рідина

із специфічним запахом

Запитання 8

Вкажіть назву характеристичної групи в молекулах спиртів

варіанти відповідей

гідроксильна група

карбоксильна група

карбонільна група

аміногрупа

Запитання 9

Структурна ізомерії одноатомних спиртів

варіанти відповідей

зумовлена положенням характеристичної групи

зумовлена положенням кратного зв'язку

зумовлена різною будовою карбонового ланцюга

нічим не зумовлена

Запитання 10

За систематичною номенклатурою насичені одноатомні спирти називають

варіанти відповідей

алканами 

 алкенами

алканолами

альдегідами

Запитання 11

Атоми Карбону в молекулі спирту нумерують

варіанти відповідей

з тієї сторони, де ближче розгалудження 

байдуже з якої сторони

 зліва направо

 з тієї сторони, де ближче функціональна група

Запитання 12

Чому серед спиртів відсутні гази? 

варіанти відповідей

тому що в складі молекули є Оксиген

науці це невідомо

тому що молекули сполучаються між собою водневими зв’язками

тому що вони мають велику молекулярну масу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест