Насичені одноатомні та багатоатомні спирти

Додано: 28 січня 2021
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 17 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть формулу етанолу

варіанти відповідей

С2Н5ОН

С5Н11ОН

С6Н14О

С7Н15ОН

Запитання 2

Вкажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

CnHnOH

CnH2nOH

CnH2n+1OH

CnH2n+2OH

Запитання 3

Вкажіть функціональну групу спиртів:варіанти відповідей

 -ОН

   -СОН

  -СООН

 -С=О

Запитання 4

Вкажіть формулу гліцеролу:

варіанти відповідей

 C2H8OH

  C3H5(OH)3

 C2H6

C3H4O3

Запитання 5

Вкажіть суфікс, який використовується у назвах спиртів

варіанти відповідей

-діол

-он

-ол

-ен

Запитання 6

Вкажіть назву функціональної групи спиртів:

варіанти відповідей

 карбонільна група

карбоксильна група

альдегідна група

гідроксильна група

Запитання 7

Серед наведених формул речовин вкажіть ті, що належать до насичених одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

СН3СООН

СН3ОН

СН3СН2СООН

С2Н5ОН

С6Н12О6

Запитання 8

Серед наведених речовин виберіть ту, що реагує з етанолом

варіанти відповідей

вода;

кисень;

натрій хлорид;

Запитання 9

Який спирт використовують для добування вибухових речовин і серцевих ліків?

варіанти відповідей

Метанол

Етанол

Гліцерол

Етиленгліколь

Запитання 10

Виберіть назви речовин, що використовують у період епідемії коронавірусу для приготування антисептиків:

варіанти відповідей

метанол та етанол

етанол та бутанол

метанол та гліцерол

етанол та гліцерол

Запитання 11

Виберіть із переліку фізичні властивості, характерні для гліцеролу:

варіанти відповідей

безбарвна кристалічна речовина зі специфічним запахом;

в'язка рідина без запаху та кольору

безбарвна летка рідина з приємним запахом.

солодка на смак речовина

гігроскопічна рідина (має здатність поглинати вологу з повітря

та утримувати її)

Запитання 12

Що відбувається під час потраплянні в організм навіть невеликої кількості метанолу?


 

 

  

 

варіанти відповідей

 збудження апетиту

заспокійлива дія

виникнення сліпоти

людина хворіє на алкоголізм

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест