"Найпростіші перетворення графіків. Квадратична функція" ( контроль теоретичних знань)

Додано: 29 липня
Предмет: Алгебра, 9 клас
Тест виконано: 23 рази
10 запитань
Запитання 1

Знайдіть область визначення функції у = √ 25х

варіанти відповідей

Усі дійсні числа

х ≤ 0

Число 0 і 1

проміжок ⌊ 0 ; + ∾ )

Запитання 2

Позначити правильне твердження для заданої функції

варіанти відповідей

f(0) = 3

Областю визначення функції є всі дійсні числа

Графік функції проходить через точку М ( - 8 ; 0)

Область визначення функції задається умовою х ≠ −2

Запитання 3

Позначте правильне твердження

варіанти відповідей

Область значень : у ≥ 0

Графік функції перетинає вісь Ох у точці з абсцисою х = 0

Функція додатна, якщо х > -2

Функція спадна

Запитання 4

Позначте неправильне твердження

варіанти відповідей

Якщо х ∈ ( 1 ; 3) , то f( х) < 0

Якщо х ∈ ⌈ 3 ; 5⌋) , то f( х) ≥ 0

f( х) > 0 , якщо х ∈ ( 3 ; 5) і х ∈ ( 6 ; + ∾)

Якщо х ∈ ( 5 ; 6 ) , то то f( х) > 0

Запитання 5

Графік функції у = х2 перенесли вправо на 2 одиниці. Позначте функцію, графік якої отримали після перенесення

варіанти відповідей

у = х2 + 2

у = ( х + 2) 2

у = х2 - 2

у = ( х - 2) 2

Запитання 6

Графік даної функції можна отримати із графіка у = √ х, якщо виконати паралельне перенесення ...

варіанти відповідей

на 4 одиниці право і на дві одиниці вниз

на 4 одиниці вправо і на 2 одиниці вгору

на 2 одиниці вправо і на 4 одиниці вниз

на 2 одиниці вправо і на 4 одиниці вгору

на 4 одиниці вліво і на 2 одиниці вниз

на 4 одиниці вліво і на 2 одиниці вгору

на 2 одиниці вліво і на 4 одиниці вниз

на 2 одиниці вліво і на 4 одиниці вгору

Запитання 7

Позначте правильне твердження

варіанти відповідей

Графіком функції у = - 2х2 + х є пряма

( 0 ; - 2 ) - координати вершини параболи у = х2 + 2

Графіком функції у = х2 +1 є парабола, вітки якої напрямлені вгору

Вітки параболи у = - 4х2 + 10х напрялені вгору

Запитання 8

На рисунку зображено графік функції у = х2- 3х +2 . Позначте неправильне твердження

варіанти відповідей

х2- 3х +2 = (х - 1)(х - 2 )

1 і 2 - нулі функції

у ≤ 0, якщо х ∈ ⌈1 ; 2 ⌋

у зростає, якщо х ∈ ( - ∾; - 1,5 ⌋

Запитання 9

Які координати точки перетину графіка функції у = 5х - 6 з віссю абсцис?

варіанти відповідей

( 0 ; -6 )

( -6 ; 0 )

( 1,2; 0)

( 0 ; 1,2 )

(0 ; 0)

( 0 ; 5 )

(5 ;0 )

Запитання 10

Вершина якої з парабол належить осі ординат?

варіанти відповідей

у = х2 - 3х +2

у = х2 - 3х

у = х2 +2

у = х2 - 2х +1

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест