Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Найважливіші органічні сполуки

Додано: 12 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 726 разів
10 запитань
Запитання 1

Виберіть ознаки, характерні лише для органічних сполук

варіанти відповідей

мають ковалентний хімічний зв’язок                     

до їх складу входять Гідроген, Оксиген, Нітроген

Карбон лише чотирьохвалентний

для них характерне явище ізомерії

мають молекулярну будову

Запитання 2

Виберіть молекулярну формулу метану

варіанти відповідей

СН4 

С2Н2

С2Н6

С2Н4

Запитання 3

Яка речовина має молекулярну формулу С2Н2?

варіанти відповідей

етан

етин

етен

етилен

Запитання 4

У молекулах яких вуглеводнів є подвійний зв’язок?

варіанти відповідей

насичених

етиленових

ацетиленових 

циклопарафінів

Запитання 5

Для яких вуглеводнів характерні реакції заміщення?

варіанти відповідей

алканів

алкінів 

алкенів

етиленових

Запитання 6

Для яких вуглеводнів характерні реакції приєднання

варіанти відповідей

алканів

парафінів

алкенів

алкінів

Запитання 7

Що показує молекулярна формула речовини?

варіанти відповідей

кількісний і якісний склад речовини

хімічну будову

валентність атомів хімічних елементів і хімічну будову

кількість утворених хімічних зв’язків

Запитання 8

Чому дорівнює відносна густина метану за воднем?

варіанти відповідей

2

4

16

8

Запитання 9

Із якою з речовин не взаємодіє метан?

варіанти відповідей

Н2О

Br2 

Сl2

О2

Запитання 10

Яке твердження не пов’язане з поняттям «гомологи»?

варіанти відповідей

мають однакову хімічну будову

мають однакові хімічні властивості

мають однаковий якісний склад

мають однаковий кількісний склад

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест