Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Тестовий контроль "Електролітична дисоціація"

Додано: 14 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 457 разів
12 запитань
Запитання 1

В якій із зазначених груп йонів знаходяться лише аніони:

варіанти відповідей

К+, Сl¯, Mg2+, H+

ОН¯, SO42¯, Cl¯, PO43¯

Аl3+, Na+, Ca2+, Zn2+

Запитання 2

Яка з речовин у водному розчині дисоціює з утворенням йону Мg2+

варіанти відповідей

MgCl2

MgCO3

MgO

Запитання 3

Серед запропонованих речовин виберіть формулу електроліту

варіанти відповідей

Na2O

NaOH

H2

Запитання 4

Вкажіть йон, який завжди утворюється при дисоціації кислот:

варіанти відповідей

гідроген-йон

гідроксид-йон

йон металу

Запитання 5

В результаті дисоціації натрій сульфату утворились йони  

варіанти відповідей

Н+

Na+

SO42-

SO3 2-

Запитання 6

Які із зазначених нижче пар йонів не можуть одночасно перебувати в розчині?

варіанти відповідей

Zn2+ і Сl-

 Ca2+ і СO32─ 

Al3+ і ОН-

Мg2+ і NО3-

Запитання 7

Електроліт має ступінь дисоціації 20%. Скільки молекул розпалося на йони з кожних 200 молекул?

варіанти відповідей

40

2

20

10

Запитання 8

Визначте ступінь дисоціації електроліту, якщо з кожних 20 молекул продисоціювало на йони 8 молекул .

варіанти відповідей

0,4

40%

2.5

250%

Запитання 9

Виберіть реагенти реакції , якщо скорочене йонне рівняння: Zn2+ + 2OH─ → Zn(OH)2

варіанти відповідей

ZnO i NaOH

ZnCl2 i Cu(OH)2

Zn(OH)2 i KOH

ZnCl2 i KOH

Запитання 10

Вкажіть умови проходження реакції йонного обміну NaOH +H3PO4 →

варіанти відповідей

. Випадання осаду        

Виділення газу і води      

Утворення води            

Запитання 11

Вкажіть умови реакції йонного обміну : К2СО3 + НСl →

варіанти відповідей

Випадання осаду     

Виділення газу і води  

Утворення води     

Запитання 12

Вкажіть скорочене йонне рівняння для реакції LiOH + H2SO4 →

варіанти відповідей

Н+ + ОН- → Н2О

+ + 2ОН- →2Н2О

Li+ + OH- → LiOH

Li+ + SO4 2- → LiSO4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест