Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Найважливіші органічні сполуки

Додано: 25 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 1816 разів
25 запитань
Запитання 1

Виберіть ознаки, характерні лише для органічних сполук

1) всі сполуки містять атоми Карбону

2) до їх складу входять Гідроген, Оксиген, Нітроген

3) Карбон лише чотирьохвалентний

4) для них характерне явище ізомерії

5) мають молекулярну будову

6) мають ковалентний хімічний зв'язок

варіанти відповідей

1, 3, 4 

3, 4, 5, 6

1, 3, 4, 5, 6  

1, 2, 4

Запитання 2

Яка речовина має молекулярну формулу С2Н4:

варіанти відповідей

етан

етин   

етен

етилен

Запитання 3

У молекулах яких вуглеводнів є потрійний зв'язок:

варіанти відповідей

насичених   

ацетиленових 

етиленових

циклопарафінів

Запитання 4

Для яких вуглеводнів не характерні реакції заміщення:

варіанти відповідей

алканів

алкенів

алкінів       

етиленових

Запитання 5

Для яких вуглеводнів не характерні реакції приєднання:

варіанти відповідей

алканів

парафінів

алкенів

алкінів

Запитання 6

Відносна густина етану за воднем:

варіанти відповідей

3

15

16

8

Запитання 7

Автором закону об’ємних відношень газів є :

варіанти відповідей

К.Л.Бертолле    

А.Л. Лавуазьє     

Ж.Л. Гей-Люссак

А. Авогадро

Запитання 8

Гомологи:

варіанти відповідей

мають однакову хімічну будову

мають однакові хімічні властивості

мають однаковий якісний склад

мають однаковий кількісний склад

Запитання 9

Загальна молекулярна формула алканів:

варіанти відповідей

СnH2n 

СnH2n-2       

СnH2n+2  

СnH2n -6  

Запитання 10

Знайдіть правильні твердження:

варіанти відповідей

полімери утворюються з мономерів

полімери - високомолекулярні сполуки

під час реакцій полімеризації молекули мономерів сполучаються завдяки розриву кратних зв'язків

під час реакцій полімеризації крім полімерів утворюється низькомолекулярний побічний продукт

Запитання 11

Процес приєднання водню:

варіанти відповідей

гідрування  

гідратація 

дегідратація

гідроліз

Запитання 12

Якісний реактив для ненасичених вуглеводнів:

варіанти відповідей

сульфатна кислота

бромна вода 

калій гідроксид

вапняна вода  

Запитання 13

Не взаємодіє метан з :

варіанти відповідей

Br2       

Н2О

Сl2  

О2

Запитання 14

Скільки літрів вуглекислого газу утвориться внаслідок повного згорання 5 л ацетилену ( рівняння реакції –  2С2H2 + 502 → 4С02 + 2Н20):

варіанти відповідей

40л

30л

20л

10л

Запитання 15

Виберіть формули алкінів:

варіанти відповідей

С2Н4

С3Н6

С4Н6

 С2Н2

Запитання 16

Позначте загальні формули насичених одноосновних карбонових кислот:

 

варіанти відповідей

СпН2п О2

СпН2п + 1 СООН

СпН2п - 1 СООН

СпН2п + 1ОН

Запитання 17

Формула гліцерину:

варіанти відповідей

С17Н35СООН;

С3Н5(ОН)3

С2Н5ОН

СН3СООН

Запитання 18

Із наведених формул виберіть формули вуглеводів:

варіанти відповідей

С3Н8О

С6Н12О6

С12Н22О11

5Н10О5)n

Запитання 19

Відносна молекулярна маса глюкози:

варіанти відповідей

190

200

180

178

Запитання 20

Галузі використання поліетилену :

варіанти відповідей

одноразовий посуд

кожухи дротів

каністри для хімічних реактивів

плівки для теплиць і пакувального матеріалу

виготовлення броні

Запитання 21

Під час взаємодії амінокислот між собою утворюються :

варіанти відповідей

вуглекислий газ

білки

вуглеводи

жири

Запитання 22

Спільним у характеристиках крохмалю й целюлози є:

варіанти відповідей

ступінь полімеризації

загальна формула

галузі застосування

взаємодія з йодом 

Запитання 23

Реакцію гідрування жирів використовують для виробництва :

варіанти відповідей

пальмової олії  

вершкового масла

маргарину 

мила 

Запитання 24

Складіть рівняння реакції горіння пропану. Укажіть суму всіх коефіцієнтів:

варіанти відповідей

10

11

12

13

Запитання 25

 Відносна густина вуглеводню за воднем становить 49, масова частка Карбону в ньому - 17, 2 %. Зробіть необхідні обчислення й укажіть назву вуглеводню 

варіанти відповідей

метан

етан

пропан

бутан

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест