Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Нітрогеновмісні органічні сполуки (амінокислоти, білки, нуклеїнові кислоти) (І - варіант)

Додано: 29 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 504 рази
12 запитань
Запитання 1

Які сполуки називають білками?

варіанти відповідей

високомолекулярні органічні сполуки, які виконують особливі біологічні функції в живих організмах.

складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди.

вуглеводи, які є природними полімерами.

органічні сполуки , що складаються з карбону, оксигену й гідрогену.

Запитання 2

Молекули усіх білків є:

варіанти відповідей

мономерами

біополімерами

полімерами 

радикалами

Запитання 3

Укажіть кількість амінокислот, які утворюють білкові молекули в живих організмах:

варіанти відповідей

2

20

15

30

Запитання 4

Виберіть усі правильні твердження: 

варіанти відповідей

Амінокислоти є лінійними полімерами — поліпептидами, хоча інколи мають складнішу структуру.

Амінокислоти є мономерними одиницями білків, у складі яких залишки амінокислот з'єднані пептидними зв'язками.

Амінокислоти є прикладом органічних речовин, які мають кілька різних функціональних груп – аміно- та карбоксильну.

Амінокислоти є складовою частиною клітин усіх живих організмів й одним із чотирьох найбільших класів біомолекул разом із білками, ліпідами й нуклеїновими кислотами.

Запитання 5

Вкажіть будову нуклеотиду:

варіанти відповідей

залишок молекули ортофосфатної кислоти

усі відповіді вірні

залишок моносахариду

залишок молекули нітрогеновмісної сполуки

немає правильної відповіді

Запитання 6

Виберіть ознаки транспортної функції:

варіанти відповідей

здатність білків прискорювати в організмі ті чи інші хімічні процеси.

утворення антитіл при потраплянні хворобливих мікробів.

здійснює перенос кисню до клітин організму та видаляє вуглекислий газ.

сприйняття сигналів навколишнього середовища.

Запитання 7

Виберіть, які реакції характерні для амінокислот: 

варіанти відповідей

Взаємодія з лугами;  

Гідратація;

Гідрування;

Взаємодія з кислотами; 

Гідроліз;

Утворення дипептидів;

Запитання 8

Виберіть усі правильні твердження щодо функціональних груп амінокислот.

варіанти відповідей

Карбоксильна група є носієм основних властивостей.

Аміногрупа є носієм кислотних властивостей.

Карбоксильна група є носієм кислотних властивостей.

Аміногрупа є носієм основних властивостей.

Запитання 9

Вкажіть моносахарид, який входить до складу РНК?

варіанти відповідей

глюкоза

рибоза

дезоксирибоза

фруктоза

Запитання 10

Яка структура білків називається вторинною?

варіанти відповідей

якісний і кількісний склад амінокислот, послідовність їх розташування в поліпептидних ланцюгах білкової молекули.

це просторова конфігурація поліпептидного ланцюга у вигляді a-спіралі.

це певна конформація спаралізованих і лінійних ділянок поліпептидних ланцюгів у просторі.

Запитання 11

Вкажіть якісну реакцію на пептидний зв’язок.

варіанти відповідей

Нітратна кислота;

Купрум(ІІ) гідроксид;

Натрій гідроксид;

Спиртовий розчин йоду;

Запитання 12

Вкажіть характер властивостей амінокислот:

варіанти відповідей

Амфотерні

Інертні

Основні

Кислотні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест