найважливіші органічні сполуки

Додано: 12 квітня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 541 раз
30 запитань
Запитання 1

Тверде мило - це

варіанти відповідей

солі вищих жирних карбонових кислот і Калію

солі вищих жирних карбонових кислот і Натрію

солі вищих жирних карбонових кислот і Кальцію

солі олеїнової кислоти

Запитання 2

Зазначте назву спирту, з якого утворюються жири.

варіанти відповідей

Метанол

Пропанол

Гліцерол

Бутанол

Запитання 3

Мило належить до класу: 

варіанти відповідей

солей

спиртів

естерів 

карбонових кислот

Запитання 4

Перетворення рідких жирів на тверді відбувається під час реакції

варіанти відповідей

дегідратації

омилення

гідрування

гідролізу

Запитання 5

Укажіть НЕВІРНЕ твердження

варіанти відповідей

стеаринова і пальмітинова кислоти - вищі насичені карбонові кислоти

залишки олеїнової кислоти містяться в складі твердих жирів

мило - це натрієві або калієві солі вищих карбонових кислот

жири - продукти взаємодії гліцеролу і вищих карбонових кислот

Запитання 6

Вкажіть причину, за якої олеїнова кислота є рідиною

варіанти відповідей

наявність рухливого атому Гідрогену

наявність водневих зв'язків

наявність подвійного зв'язку у вуглеводневому радикалі

велике значення відносної молекулярної масси

Запитання 7

Вкажіть назву ненасиченої карбонової кислоти

варіанти відповідей

масляна

олеїнова

пальмітинова

стеаринова

Запитання 8

Вкажіть назву речовини, яка в разі потрапляння в людський організм навіть у незначній кількості може спричинити сліпоту:

варіанти відповідей

гліцерол

 етанол

  метанол

  етен

метан

етан

Запитання 9

Вкажіть назву багатоатомного спирту:

варіанти відповідей

 етанол

  гліцерол

  метанол

  пропанол

бутанол

Запитання 10

Вказати коефіцієнт перед киснем у реакції горіння бутанолу С4Н9ОН

варіанти відповідей

12

6

5

13

3

Запитання 11

Вкажіть формулу багатоатомного спирту:

варіанти відповідей

 C2H5

  CH3

  C3H5(ОН)3

  C3H7

С3Н6О

Запитання 12

Фізичні властивості метанолу та етанолу :

варіанти відповідей

Легко випаровуються

Рідини 

Добре розчинні у воді

Солодкі на смак

Погано розчинні у воді

вязкі рідини

Запитання 13

Якісною реакцією на багатоатомні спирти є реакція з:

варіанти відповідей

CuO

KMnO4

CuOH

бромною водою

Cu(OH)2

Запитання 14

Оберіть назви продуктів, що утворюються під час реакції горіння або повного окиснення спиртів. 

          

варіанти відповідей

чадний газ і вода  

вуглекислий газ і вода

вуглекислий газ і водень 

вуглекислий газ і вуглевод

Запитання 15

Вкажіть назву функціональної групи спиртів:


варіанти відповідей

карбонільна група

карбоксильна група

альдегідна група

гідроксильна група

Запитання 16

Виберіть назви речовин, що використовують у період епідемії коронавірусу для приготування антисептиків:


варіанти відповідей

метанол та етанол

етанол та бутанол

метанол та гліцерол

етанол та гліцерол

Запитання 17

Розрахуйте масу етанолу кількістю речовини 0,4 моль

варіанти відповідей

9,2 г

18,4 г

36,8 г

3,2 г

184

Запитання 18

Здатність утримувати воду (гігроскопічність) характерна для :

варіанти відповідей

етанолу

метанолу

гліцеролу

етену

етину

Запитання 19

Встановіть відповідність між органічними речовинами та їх фізичними властивостями:

1. Сиропоподібна рідина, солодка на смак.

2. Газ, без кольору, без запаху, майже нерозчинний у воді.

3. Рідина зі специфічним запахом, необмежено розчинна у воді.

4. Газ, без кольору, без запаху, викликає дозрівання фруктів


а) Метан

б) Гліцерол

в) Етанол

г) етен

д) етин

варіанти відповідей

1. - б, 2. - а, 3.- в, 4. - г

1. - б, 2. - а, 3.- г, 4. - в

1. - в, 2. - а, 3.- б, 4. - д

1. - в, 2. - а, 3.- г, 4. - б

Запитання 20

Якісна реакція на гліцерол:

варіанти відповідей

 взаємодія з Cu(OH)2, зміна забарвлення з блакитного на темно-синій

взаємодія з Cu(OH)2, зміна забарвлення з блакитного на зелений

взаємодія з Na2SO4, зміна забарвлення з блакитного на темно-синій

взаємодія з CuОH, зміна забарвлення з блакитного на темно-синій

взаємодія з CuO, зміна забарвлення з блакитного на темно-синій

Запитання 21

Гліцерол одержують

варіанти відповідей

із рослинних і тваринних жирів

під час сухої перегонки деревини

під час перегонки нафти

із природного газу

Запитання 22

Одноатомні насичені спирти мають вищі температури кипіння, ніж відповідні вуглеводні, тому що:


варіанти відповідей

до складу функціональної групи входить атом Гідрогену

 у гомологічному ряді зі збільшенням атомів Карбону збільшується молекулярна маса

 у складі молекул спитрів є гідроксильна група

 молекули спиртів мають здатність до утворення водневих зв′язків

Запитання 23

Серед наведених тверджень:

І. Гліцерол утворює антифриз.

ІІ. Етанол - легкозаймиста речовина.

ІІІ Метанол розчинник органічних речовин

варіанти відповідей

Всі твердження вірні.

Твердження І, ІІ - вірні, твердження ІІІ - невірне.

Твердження ІІ - невірне, твердження І, ІІІ - вірні.

Всі твердження невірні.

Запитання 24

Спирт,що добувають бродінням глюкози, називають:

варіанти відповідей

метанол

етанол

пропанол

гліцерол

сорбіт

Запитання 25

В харчовій промисловості не можна використовувати:

варіанти відповідей

етанол

гліцерол

метанол

крохмаль

оцтову кислоту

Запитання 26

Який об’єм кисню потрібен для горіння 640г метанолу?

варіанти відповідей

448л

224л

67,2л

672л

336л

Запитання 27

Загальна формула вуглеводів

варіанти відповідей

 CmH2O

Cn(H2O)m

 CmHnO

CnH2n+1O

Запитання 28

Вуглеводи поділяють на:

варіанти відповідей

 оксигеновмісні, безоксигенові

основні, подвійні, комплексні

одноосновні, двоосновні, триосновні

моносахариди, дисахариди, полісахариди

Запитання 29

У якому рядку є назви лише вуглеводів

варіанти відповідей

 крохмаль, гліцерол, глюкоза, фруктоза

 целюлоза, лактоза, глюкоза, сахароза

сахароза, глюкоза, крохмаль, етанол

фруктоза, рибоза, етанол, крохмаль

Запитання 30

Молекулярна формула глюкози

варіанти відповідей

6Н10О5)n

С12Н22О11

С6Н12О6

CHOOH

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест