Неметали. Тест 11 клас

Додано: 26 січня
Предмет: Хімія, 11 клас
18 запитань
Запитання 1

Скільки хімічних елементів зараховують до Неметалів?

варіанти відповідей

21

22

24

30

Запитання 2

Окисні властивості найсильніше виражені в:

варіанти відповідей

C i Si

Н2 i О2

O2 i F2

N2 i P

Запитання 3

Що з переліченого є Неметалом?

варіанти відповідей

 Сірка

Нікель

Марганець

Бром

Хлор

Хром

Запитання 4

Неметали в хімічних реакціях можуть бути:

варіанти відповідей

 відновниками

 окисниками та відновниками

окисниками

не змінюють ступінь окиснення

Запитання 5

Які з речовин НЕ є алотропними модифікаціями Оксигену?

варіанти відповідей

графіт

 азот

озон

кремній

Запитання 6

Які з речовин Є алотропними модифікаціями Карбону?

варіанти відповідей

Озон

Азот

Алмаз

Графіт

Фулерен

Запитання 7

Який ступінь окиснення проявляє Сульфур в сполуках з металами:

варіанти відповідей

+2

-2

+6

 +4

Запитання 8

Вкажіть можливі ступені окиснення Сульфуру:

варіанти відповідей

-3; 0; +1; +2; +3; +4;

-2; -1; 0; +2

-2; 0; +2; +4; +6

– 3; 0; +3; +5

Запитання 9

Неметалічні властивості по періоду:

варіанти відповідей

посилюються

послаблюються

не змінюються

спочатку посилюються, а потімпослаблюються

Запитання 10

Неметалічні властивості в групі

варіанти відповідей

збільшуються зверху донизу

не змінюються

зменшуються зверху донизу

всі варіанти не правильні

Запитання 11

Вкажіть продукти таких реакцій:

1) N2+H2 →

2) Са+Р→

3) Nа+S→

варіанти відповідей

NH3

Са3Р2

СаР

Na2S

NaS2

N2H5

Запитання 12

Адсорбція - це здатність.....

варіанти відповідей

твердих речовин утримувати на своїй поверхні частинки газу або розчиненої речовини

рідини поглинати своєю поверхнею гази

газів поглинати своєю поверхнею тверду речовину

не має жодної правильної відповіді

Запитання 13

Ступінь окиснення N в KNO3:

варіанти відповідей

+3

+5

 -6

-2

Запитання 14

Цей Неметалічний елемент найпоширеніший на Землі.У повітрі вміст простої речовини, утвореної цим елементом,становить 21%. Що це за елемент?

варіанти відповідей

Оксиген

 Карбон

Гідроген

Нітроген

Запитання 15

Алотропні модифікації - це....

варіанти відповідей

хімічні елементи, які утворюють різні прості речовини

хімічні елементи, які утворюють одну просту речовину

прості речовини, які утворені двома різними хімічними елементами

прості речовини, які утворені одним і тим самим хімічним елементом

Запитання 16

Укажіть перелік, укладений лише з назв Неметалічних елементів:

варіанти відповідей

Сульфур, Оксиген, Калій, Купрум

Хлор, Гелій, Гідроген, Фосфор

Флуор, Ферум, Нітроген, Натрій

Силіцій, Карбон, Магній, Цинк

Запитання 17

Які речовини можуть утворитись при взаємодії:

Na + O2 →

варіанти відповідей

Na2O2

NaO

Na2O

Запитання 18

Врівняйте рівняння та укажіть коефіцієнт перед нітратною кислотою:

P + HNО3→H3РО4 + NО2 +H2О

варіанти відповідей

2

3

1

5

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест