Ненасичені вуглеводні

Додано: 19 листопада 2019
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 53 рази
12 запитань
Запитання 1

Укажіть загальну формулу вуглеводнів ряду етилену (алкенів):

варіанти відповідей

СnH2n-2;  

СnH2n+2

СnH2n

СnH2n-6

Запитання 2

Виберіть емпіричну формулу бутену

варіанти відповідей

С4Н6;   

С4Н8   

С4Н10   

С4Н2;   

Запитання 3

Укажіть тип зв'язку в молекулах алкінів

варіанти відповідей

потрійний

подвійний

одинарний

два подвійних

Запитання 4

Виберіть реагент, який дає якісну реакцію на кратнийний зв'язок:

варіанти відповідей

Cu(OH)2

 Br2

 НBr

немає правильної відповіді

Запитання 5

Визначте формулу сполуки, з якої в лабораторії можна добути етин

варіанти відповідей

СаС2;

С2Н5ОН

Al4C3

СН3СООNa

Запитання 6

Визначте кількість атомів Гідрогену в молекулі вуглеводню ряду ацетилену, відносна молекулярна маса якого дорівнює 82

варіанти відповідей

10

6

12

14

Запитання 7

Обчисліть об'єм водню (н.у.), який приєднує етен об'ємом 10 л:

варіанти відповідей

22.4л

10л

11.2л

Запитання 8

Обчисліть об'єм кисню (н.у.), який необхідний для спалювання ецетилену об'ємом 50 л:

варіанти відповідей

50 л

110

125

250

Запитання 9

Укажіть формулу пропіну

варіанти відповідей

СН ≡ С ─ СН3

СН3─ СН2 ─СН3

СН2 ═ СН2

СН2 ═ СН ─ СН3;

Запитання 10

Укажіть назву іменної реакції взаємодії етину з водою 

варіанти відповідей

Зініна

Лебедєва

Вюрца

Кучерова

Запитання 11

Виведіть формулу вуглеводню ряду ацетиленових, якщо відносна густина його за воднем рівна 34

варіанти відповідей

С5Н10

С5Н12

С5Н8

С6Н10

Запитання 12

Запишіть рівняння реакції горіння пентену, вкажіть суму всіх коєфіцїєнтів

варіанти відповідей

37

22

4

17

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест