13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Нітрогеновмісні органічні сполуки

Додано: 20 квітня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 195 разів
24 запитання
Запитання 1

Аміногрупа має формулу

варіанти відповідей

NH2

CHO

NO2

Запитання 2

Укажіть назву речовини

      СН3 – СН2 – СН(NH2) – СООН      

варіанти відповідей

2-амінопентанова кислота

2-амінобутанова кислота

3-амінобутанова кислота

Запитання 3

Виберіть функціональні групи амінокислот

варіанти відповідей

  −OН; −СООН

 −NH2; −СООН

 −NH2; −OН;

Запитання 4

Навіщо організму потрібні амінокислоти?

варіанти відповідей

Амінокислоти необхідні для побудови нуклеїнових кислот

Амінокислоти необхідні для побудови целюлози

 Амінокислоти необхідні для побудови білків

Запитання 5

Які властивості проявляють амінокислоти, що містять однакову кількість аміно- та карбоксильних груп?

варіанти відповідей

Кислотні

Основні

Амфотерні

Запитання 6

Вкажіть правильне твердження про фізичні властивості амінокислот: 

варіанти відповідей

за звичайних умов - рідкі речовини, добре проводять електричний струм;

 яскраво забарвлені речовини;

кристалічні речовини, добре розчинні у воді

Запитання 7

На які властивості амінокислоти вказує аміногрупа? 

варіанти відповідей

Основні

Кислотні

Амфотерні

Запитання 8

Який зв'язок утворюється під час взаємодії аміногрупи однієї кислоти з карбоксильною групою іншої?

варіанти відповідей

Ковалентний

Пептидний

Водневий

Запитання 9

При згорянні амінів утворюються такі продукти:

варіанти відповідей

СО2; Н2О; NH3

CO2; H2O; N2

CO2; H2O; NO2

Запитання 10

Аміни - це органічні сполуки, які є похідними:


варіанти відповідей

спиртів;

амоніаку;

вуглеводів

Запитання 11

Білки -це поліпептиди, які складаються із залишків ...

варіанти відповідей

амінокислот

кислот

амінів

спиртів

Запитання 12

Амінокислоти, які не синтезуються в організмі людини та тварин, а мають поступати з їжею, називають:

варіанти відповідей

незамінними 

 замінними

частково замінними

випадковими

Запитання 13

Вкажіть хімічні елементи, що входять до складу амінів.

варіанти відповідей

Карбон

Натрій

Гідроген

Сульфур

Оксиген

Нітроген

Запитання 14

Скільки і які амінокислоти входять до складу білків?

варіанти відповідей

20 β−амінокислот

10 α− амінокислот

20 α− амінокислот

всі амінокислоти

Запитання 15

Водні розчини амінів змінюють забарвлення фенолфталеїну на:

варіанти відповідей

червоний

синій

малиновий

Запитання 16

Складіть рівняння повного окиснення етиламіну та вкажіть суму всіх коефіцієнтів.

варіанти відповідей

19

29

43

Запитання 17

Яка речовина не відноситься до амінів?

варіанти відповідей

С6Н5NH2

C6H5NO2

(CH3)2NH

(CH3)3N

Запитання 18

Укажіть яких амінів не існує?

варіанти відповідей

первинних

вторинних

третинних

четвертинних

Запитання 19

Денатурація білка - це процес руйнування

варіанти відповідей

первинної структури

вторинної структури

третинної структури

вторинної та третинної структур

Запитання 20

Розщеплення молекули білка до амінокислот називається:

варіанти відповідей

денатурація

біуретова реакція

ксантопротеїнова реакція

гідроліз

ренатурація

Запитання 21

Порядок сполучення амінокислот у білковій молекулі показує структура

варіанти відповідей

первинна

вторинна

третинна

четвертинна

Запитання 22

Просторова форма, яка формується внаслідок у згортання або закручування спіралі поліпептидного ланцюга в клубок (глобулу) є ...

варіанти відповідей

первинна структура білка

вторинна структура білка

третинна структура білка

четвертинна структура білка

Запитання 23

Під час взаємодії білків з концентрованою нітратною кислотою з'являється жовте забарвлення. Ця реакція має назву:

варіанти відповідей

ксантопротеїнова;

цистеїнова;

біуретова;

оксалатова;

Запитання 24

Яку функцію виконує гемоглобін, якщо у складі еритроцитів переносить кисень до тканин організму?

варіанти відповідей

сигнальної

транспортна

захисна

ферментативна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест