Об'єми тіл обертання.

Додано: 3 березня
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 13 разів
10 запитань
Запитання 1

Знайдіть об’єм циліндра, якщо АВСD ‒ його осьовий переріз, СВ = 6 см, ∠АСВ = 45⁰.

варіанти відповідей

27π см3

54π см3

108π см3

96π см3

Запитання 2

Об'єм циліндра дорівнює 72π см3. Знайдіть висоту цього циліндра, якщо радіус його основи дорівнює 3 см.

варіанти відповідей

24 см

12 см

9 см

8 см

6 см

Запитання 3

Знайдіть об'єм конуса, в якому твірна дорівнює 5 см, а діаметр основи становить 6 см.

варіанти відповідей

9π см3

12π см3

16π см3

21π см3

27π см3

Запитання 4

Знайдіть об’єм конуса, якщо його осьовий переріз АSВ ‒ правильний трикутник зі стороною 2√3 см.

варіанти відповідей

2√3π см3

3π см3

3√3π см3

6π см3

Запитання 5

Знайдіть об'єм циліндра, в якому твірна дорівнює 4 см, а радіус основи становить 6 см.

варіанти відповідей

48π см3

72π см3

144π см3

288π см3

324π см3

Запитання 6

Якщо площа основи конуса дорівнює 9, висота ⅓, то його об'єм дорівнює:

варіанти відповідей

1;

π;

3;

3π.

Запитання 7

Знайдіть об'єм конуса, твірна якого дорівнює 20см і нахилена до площини основи під кутом 30.

варіанти відповідей

100П см3

10√3П см3

1000 П см3

19√3 П см3

Запитання 8

Прямокутник зі сторонами 6 см і 4 см обертається навколо більшої зі сторін. Знайдіть об'єм утвореного тіла обертання.

варіанти відповідей

96π см3

144π см3

108π см3

156π см3

Запитання 9

Які з наведених тверджень є ПРАВИЛЬНИМИ? (кілька відповідей)

варіанти відповідей

твірна конуса є гіпотенузою прямокутного трикутника;

основа конуса це - квадрат;

радіус основи конуса завжди більший за висоту конуса;

висота конуса є його віссю;

діаметр конуса ніколи не перевищує довжину твірної;

конус має безліч твірних.

Запитання 10

Радіус основи циліндра дорівнює 4 см, а його твірна у 2 рази більша. Знайдіть об'єм циліндра

варіанти відповідей

128π см3

64π см3

160π см3

18π см3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест