11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Облік депозитних операцій КБ

Додано: 13 листопада 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 13 разів
15 запитань
Запитання 1

При визначенні кількості днів для розрахунку відсотків за депозитом:


варіанти відповідей

враховується перший день та не враховується останній день депозитної угоди

не враховується перший день, але враховується останній день депозитної угоди

враховуються перший і останній дні депозитної угоди

не враховуються перший і останній дні депозитної угоди

Запитання 2

Вкажіть, який метод не передбачений для розрахунку відсотків за депозитом

варіанти відповідей

«факт⁄факт»

«360/факт»

«факт ⁄ 360»

«30 ⁄ 360»

Запитання 3

Зазначте зміни, що відображуються в обліку банку під час відкриття депозитного рахунка клієнту – юридичній особі:

варіанти відповідей

зменшення кредиторської заборгованості за поточним рахунком та зменшення кредиторської заборгованості за депозитом

збільшення кредиторської заборгованості за поточним рахунком та зменшення кредиторської заборгованості за депозитом

зменшення кредиторської заборгованості за поточним рахунком та збільшення кредиторської заборгованості за депозитом

зменшення дебіторської заборгованості за поточним рахунком та збільшення кредиторської заборгованості за депозитом

Запитання 4

Які зміни відображаються в обліку банку під час нарахування відсотків за депозитом 

варіанти відповідей

збільшення відсоткових доходів та збільшення кредиторської заборгованості за нарахованими відсотками

зменшення відсоткових доходів та збільшення кредиторської заборгованості за нарахованими відсотками

збільшення відсоткових витрат та збільшення дебіторської заборгованості за нарахованими відсотками

збільшення відсоткових витрат та збільшення кредиторської заборгованості за нарахованими відсотками

Запитання 5

Банк залучив депозит на суму 50 000 грн на 1 рік під 10% річних. Визначити суму відсотків за рік:

варіанти відповідей

50 000 грн

5 000 грн

10 000 грн

1 000 грн

Запитання 6

Банк залучив депозит на суму 40 000 грн на 1 рік під 20 % річних. Визначити нарощену суму депозиту за рік:

варіанти відповідей

48 000 грн

24 000 грн

8 000 грн

40 000 грн

Запитання 7

Номінал депозиту – 38 000 грн, розмір відсотків за депозитом – 6 000 грн. Визначити скільки коштів отримає клієнт після закінчення депозитного договору:

варіанти відповідей

44000

38000

6000

50000

Запитання 8

Який рахунок призначений для обліку вкладів (депозитів) на вимогу фізичних осіб, у тому числі поточні рахунки фізичних осіб та розрахунки за ними?


варіанти відповідей

2600

1200

2610

2620

Запитання 9

Яким нормативним документом регламентується проведення депозитних операцій банку

варіанти відповідей

Положенням про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами

Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті

Про іпотечне кредитування, операції консолідованим іпотечним  боргом  та  іпотечні  сертифікати

Всі перелічені

Запитання 10

Депозит цe  

варіанти відповідей

цe грошові кошти, які одержано юридичною або фізичною особою або третьою особою за дорученням власника у банку на рахунок на визначених договором умовах і які підлягають поверненню по закінченні строку дії договору

будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, гарантія, зобов'язання придбати право вимоги боргу, продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми

цe грошові кошти, які внесено власником (юридичною або фізичною особою) або третьою особою за дорученням і за кошти власника у банк на рахунок для зберігання на визначених договором умовах і які підлягають поверненню по закінченні строку дії договору

це вид активних операцій, пов’язаних з наданням клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій, поручительств, авалів тощо

Запитання 11

Вкажіть ознаку, за якою депозити не класифікуються 

варіанти відповідей

строки використання коштів

категорія вкладників

забезпеченням

умови вкладання і вилучення коштів

Запитання 12

За економічною сутністю депозити поділяють 

варіанти відповідей

залучені та розміщені. 


вклади (депозити) на вимогу та строкові вклади

депозити в національній валюті; депозити в іноземній валюті; депозити в банківських металах

ті, що внесені готівкою та безготівкові депозити

Запитання 13

За строками використання  депозити поділяють 

варіанти відповідей

залучені та розміщені. 


вклади (депозити) на вимогу та строкові вклади

депозити в національній валюті; депозити в іноземній валюті; депозити в банківських металах

ті, що внесені готівкою та безготівкові депозити

Запитання 14

Банк відкриває клієнтам строковий або ощадний депозитний рахунок на підставі таких документів: 


варіанти відповідей

депозитної угоди; картки зі зразками підписів та відбитком печатки (для підприємств); паспорта або документа, що його замінює, довідки про надання ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

депозитної угоди; паспорта або документа, що його замінює, довідки про надання ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

депозитної угоди; картки зі зразками підписів та відбитком печатки (для підприємств)

картки зі зразками підписів та відбитком печатки (для підприємств); паспорта або документа, що його замінює, довідки про надання ідентифікаційного коду (для фізичних осіб); кредитної угоди

Запитання 15

На суму коштів, залучених від суб’єктів господарювання на строкові вклади (депозити) банк здійснює таку проводку:


варіанти відповідей

Дт 2600 Кт 2610

Дт 1001 Кт 2610

Дт 2620 Кт 2630

Дт 1001 Кт 2630

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест