18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Облік доходів і витрат діяльності підприємства

Додано: 25 березня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 20 разів
20 запитань
Запитання 1

Для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової діяльності призначені рахунки класу….

варіанти відповідей

3

9

7

4

Запитання 2

Для накопичення інформації про собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг призначено рахунок…

варіанти відповідей

90

93

94

97

Запитання 3

Облік витрат на збут ведуть на рахунку…

варіанти відповідей

90

93

94

91

Запитання 4

Облік доходів від реалізації запасів, МШП ведуть на рахунку…

варіанти відповідей

70

71

72

74

Запитання 5

Методологічні принципи формування в обліку інформації про доходи діяльності підприємства та їх розкриття у фінансовій звітності визначені у…

варіанти відповідей

П(С)БО № 10

П(С)БО № 11

П(С)БО № 15

П(С)БО № 16

Запитання 6

Для обліку фінансових результатів призначений рахунок…

варіанти відповідей

70

73

74

79

Запитання 7

За даними яких рахунків заповнюють статтю “Собівартість реалізованої продукції, товарів робіт, послуг” ф. 2 “Звіт про фінансові результати (сукупний дохід)”: 


варіанти відповідей

Дт 701,702,703

Дт 901,902,903

Кт 940,941,942

Дт і Кт 701,702,703

Запитання 8

Кореспонденція рахунків у наведеній операції: відображено різницю між витратами виробництва, що пов’язані з отриманням приплоду та його справедливою вартістю, якщо вона нижча за витрати:


варіанти відповідей

Дт 940      Кт 213

Дт 940      Кт 212

Дт 940      Кт 211

Дт 940      Кт 232

Запитання 9

Витрати сировини і матеріалів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин – це:

варіанти відповідей

Матеріальні витрати

Інші операційні витрати

Витрати діяльності

Адміністративні витрати

Запитання 10

Вказати кореспонденцію рахунків на списання картоплі на реалізацію покупцям:

варіанти відповідей

Дт 901  Кт 271

Дт 361      Кт 701

Дт 701      Кт 641

Дт 311      Кт 361

Запитання 11

За яким напрямком вибуття МШП складають таку кореспонденцію рахунків: Дт 947 Кт 22?  

варіанти відповідей

Списання МШП на витрати діяльності

Реалізація МШП

Безоплатна передача МШП

Виявлена нестача МШП

Запитання 12

За яким напрямком вибуття МШП складають такий комплекс бухгалтерських записів: Дт 943 Кт 22, Дт 377 Кт 712, Дт 712 Кт 641?


варіанти відповідей

Списання МШП на витрати діяльності

Реалізація МШП

Безоплатна передача МШП

Виявлена нестача МШП

Запитання 13

Які з наведених витрат включають до складу загально­виробничих?

варіанти відповідей

Витрати на управління виробництвом (галузями)

Плата за розрахунково-касове обслуговування

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання адміністративних приміщень

Представницькі витрати

Запитання 14

Загальновиробничі витрати поділяють на:

варіанти відповідей

Постійні та змінні

Розподілені та нерозподілені

Тимчасові та відстрочені

Поточні та майбутніх періодів

Запитання 15

Яку господарську операцію відображено такою кореспонденцією рахунків: Дт 901 Кт 27?

варіанти відповідей

Списання собівартості виконаних робіт на сторону

Списання собівартості реалізованої продукції  рослинництва

Списання собівартості реалізованих товарів

Списання собівартості наданих послуг

Запитання 16

Яку господарську операцію відображено такою кореспонденцією рахунків: Дт 903 Кт 234?

варіанти відповідей

Списання собівартості реалізованої продукції тваринництва

Списання собівартості реалізованої продукції рослинництва

Списання собівартості реалізованої продукції промислових виробництв

Списання собівартості наданих послуг допоміжними виробництвами

Запитання 17

Яку господарську операцію відображено такою кореспонденцією рахунків: Дт 791 Кт 901?

варіанти відповідей

Списання собівартості реалізованої продукції на фінансовий результат

Списання виручки (доходу) від реалізації на фінансові результати

Визначення прибутку від реалізації продукції

Визначення збитку від реалізації продукції

Запитання 18

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою розподілено і списано загальновиробничі витрати рослинництва в кінці звітного періоду: 

варіанти відповідей

Дт 231  Кт 911

Дт 232      Кт 912

Дт 231      Кт 231

Дт 90        Кт 91

Запитання 19

Визначити кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування оплати праці продавцю магазину:

варіанти відповідей

Дт 93    Кт 661

Дт 949      Кт 661

Дт 23        Кт 661

Дт 92        Кт 661

Запитання 20

Визначити кореспонденцію рахунків за надані послуги з реклами продукції іншими організаціями:

варіанти відповідей

Дт 93        Кт 661

Дт 93        Кт 685

Дт 92        Кт 631

Дт 91        Кт 631

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест