18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Облік грошових коштів на рахунках у банку

Додано: 31 березня
Предмет: Економіка
20 запитань
Запитання 1

Для зберігання вільних грошових коштів і здійснення безготівкових розрахунків підприємство відкриває:

варіанти відповідей

розрахунковий рахунок

кредитовий рахунок

довгостроковий рахунок

валютний рахунок

Запитання 2

Чи може бути відкрито два і більше поточних рахунків?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 3

Який з перелічених бухгалтерських документів призначений для обліку готівки:

варіанти відповідей

платіжне доручення

прибутковий касовий ордер

вимога-доручення

всі відповіді вірні

Запитання 4

Для внеску готівки на поточний рахунок оформлюється:

варіанти відповідей

грошовий чек

прибутковий касовий ордер

об’ява на внесок готівки

платіжне доручення

Запитання 5

Виписка банку з поточного рахунка — це

варіанти відповідей

відокремлений документ грошових операцій

письмове підтвердження здійснення окремої господасрської операції

зведений документ грошових операцій

регістр синтетичнго обліку

Запитання 6

На якому рахунку ведеться облік грошових коштів на рахунках банку

варіанти відповідей

13

31

23

20

Запитання 7

В дебеті рахунка 30 відображається:

варіанти відповідей

зменьшення грошових коштів

оплата заборгованості постачальників за одержані матеріали та підрядчиків за виконані роботи

надходження грошових коштів

надходження матеріальних цінностей

Запитання 8

На яких рахунках ведеться облік інших грошових коштів?

варіанти відповідей

314 і 315

301 і 302

341 і 342

313 і 314

Запитання 9

На банківських платіжних документах:

варіанти відповідей

Не можна робити ніяких виправлень

Можна виправляти реквізити, які не містять суми коштів

Можна виправляти коректурним способом

Відсутня правильна відповідь

Запитання 10

Реалізацію яких активів відображають такою кореспонденцією рахунків: Дт 334 Кт 312; Дт 333 Кт 334; Дт 311 Кт333?

варіанти відповідей

Іноземної валюти

Виробничих запасів


Дохід від операційної оренди активів


Операційну курсову різницю


Запитання 11

Реалізацію яких активів відображають такою кореспонденцією рахунків: Дт 943 Кт 20; Дт 301 Кт 712?

варіанти відповідей

 Робіт і послуг


Виробничих запасів за готівку


Товарів за готівку


 Продукції, поточних біологічних активів


Запитання 12

Які інші операційні доходи відображені такою кореспонденцією рахунків: Дт 301 Кт 719?

варіанти відповідей

Надлишки грошових коштів, виявлені під час інвентаризації в касі

Відшкодування раніше списаних активів


Дохід від списання кредиторської заборгованості

Дохід від безоплатно одержаних активів

Запитання 13

Синтетичний облік касових операцій ведуть у …

варіанти відповідей

Касовій книзі

Журналі-ордері № 1 с.-г., Відомості 1.1 с.-г. та в Головній книзі


Журналі-ордері № 1 с.-г., Відомості 1.2 с.-г.та в Головній книзі

Журналі-ордері № 1 с.-г., Відомості 1.3 с.-г.та в Головній книзі

Запитання 14

Вказати  кореспонденцію рахунків за операцією з надходження виручки (доходу) в касу від покупців за реалізовану продукцію:

варіанти відповідей

Дт 301  Кт 361

Дт 301      Кт 372

Дт 301      Кт 701

Дт 301      Кт 377

Запитання 15

Вказати   кореспонденцію рахунків за  операцією з надходження виручки в касу від працівників за реалізовану продукцію за готівку:

варіанти відповідей

Дт 301  Кт 361

Дт 301      Кт 372

Дт 301      Кт 701

Дт 301      Кт 377

Запитання 16

Вказати   кореспонденцію рахунків за операцією з надходження виручки в касу від працівників за реалізовані послуги за готівку:

варіанти відповідей

Дт 301  Кт 361

Дт 301      Кт 372

Дт 301      Кт 703

Дт 301      Кт 377

Запитання 17

Вказати   кореспонденцію рахунків за операцією на оприбуткування готівки в касу, одержаної з поточного рахунку в банку, для виплати зарплати:

варіанти відповідей

Дт 301  Кт 361

Дт 311      Кт 301

Дт 301      Кт 311

Дт 661     Кт 301

Запитання 18

Вказати   кореспонденцію рахунків за операцією з повернення в касу підзвітною особою невикористаного залишку підзвітних сум:

варіанти відповідей

Дт 301  Кт 372

Дт 301      Кт 371

Дт 301      Кт 311

Дт 372     Кт 301

Запитання 19

Вказати   кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою внесено заборгованість за відшкодування завданого збитку в касу:

варіанти відповідей

Дт 301  Кт 375

Дт 301      Кт 371

Дт 301      Кт 375

Дт 372     Кт 301

Запитання 20

Вказати   кореспонденцію рахунків за операцією на перерахування заборгованості за податками і платежами з поточного рахунка у банку:   

варіанти відповідей

Дт 631      Кт 311

Дт 641      Кт 311

Дт 641      Кт 631

Дт 311     Кт 641

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест