Облік і аудит праці та заробітної плати

Додано: 3 квітня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 134 рази
22 запитання
Запитання 1

Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу

варіанти відповідей

Заробітна плата

Витрати під час відрядження

Дивіденди

Пенсія

Запитання 2

Основний документ, яким закріплюються трудові відносини між працівником і власником

варіанти відповідей

Наказ про прийняття на роботу

Трудова книжка

Трудовий договір

Колективний договір

Запитання 3

Елемент тарифної системи, який характеризує рівень кваліфікації виконавців певної роботи

варіанти відповідей

Тарифна система

Тарифна сітка

Тарифний розряд

Тарифна ставка

Запитання 4

Яким способом не подається роботодавцем повідомлення про намір прийняти на роботу найманого працівника до територіальних органів ДФС

варіанти відповідей

Засобами електронного зв´язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб

На паперових носіях разом із копією в електронній формі

На паперових носіях, якщо договори укладені не більше, ніж із 5-ма особами

Поштою

Запитання 5

Винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці, яка включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені законодавством, премії пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій 

варіанти відповідей

Основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Допомога з тимчасової втрати працездатності

Запитання 6

Виберіть випадки, в яких не потрібно подавати повідомлення по найманому працівнику в ДФС

варіанти відповідей

Фізособа працює на громадських засадах

Стажист навчається в роботодавця на підставі договору про стажування, який є різновидом цивільно-правового договору

Працівника поновлено на роботі за рішенням суду

Працівник виходить із відпустки по догляду за дитиною до 3-х років

Працівник укладає трудовий договір з роботодавцем

Запитання 7

Основний документ по обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу 

варіанти відповідей

Табель обліку робочого часу

Обліковий лист праці та виконаних робіт

Обліковий лист тракториста-машиніста

Наряд на відрядну роботу

Запитання 8

Для обліку обсягу виконаних робіт, робочого часу і заробітної плати у будівництві, промислових виробництвах застосовується…

варіанти відповідей

Табель обліку робочого часу

Обліковий лист тракториста-машиніста

Обліковий лист праці та виконаних робіт

Наряд на відрядну роботу

Запитання 9

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про виплати (у грошовій і негрошовій формах) за роботи, виконані працівниками визначає

варіанти відповідей

П(С)БО № 10

П(С)БО № 26

П(С)БО № 21

. П(С)БО № 11

Запитання 10

Виробничі, трудові та економічні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства регулюються

варіанти відповідей

Наказом про прийняття на роботу

Трудовою книжкою

Трудовим договором

Колективним договором

Запитання 11

Складова частина тарифної системи, яка визначає співвідношення у рівнях оплати праці різних груп працівників сфери матеріального виробництва залежно від їх кваліфікації

варіанти відповідей

Тарифна система

Тарифна сітка

Тарифний розряд

Тарифна ставка

Запитання 12

Виплата у формі винагороди за підсумками роботи за рік включається до

варіанти відповідей

Основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

Допомога з тимчасової втрати працездатності

Запитання 13

Який із вказаних елементів не включають до фонду оплати праці підприємства (ФОП)

варіанти відповідей

тарифна ставка

основна щорічна відпустка

допомога з тимчасової втрати працездатності

премія

Запитання 14

Для обліку розрахунків за виплатами працівникам призначений рахунок

варіанти відповідей

66

65

64

63

Запитання 15

Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нарахована оплата праці агроному, зоотехніку, бригадиру, завідуючому фермою:

варіанти відповідей

Дт 23 Кт 661

Дт 91 Кт 661

Дт 92 Кт 661

Дт 93 Кт 661

Запитання 16

Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою нарахована оплата праці експедитору з продажу продукції:

варіанти відповідей

91

92

93

23

Запитання 17

Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на утримання з оплати праці податку на доходи фізичних осіб

варіанти відповідей

Дт 661 Кт 642

Дт 661 Кт 301

Дт 661 Кт 641

Дт 661 Кт 662

Запитання 18

Визначте кореспонденцію рахунків при нарахуванні Єдиного соц- внеску на оплату праці адмінперсоналу

варіанти відповідей

Дт 231 Кт 651

Дт 92 Кт 651

Дт 651 Кт 311

Дт 91 Кт 651

Запитання 19

Підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності є…

варіанти відповідей

Наказ керівника підприємства

Листок непрацездатності

Заява працівника

Трудова книжка

Запитання 20

При розрахунку якого виду утримання із заробітної плати користуються поняттям "граничний розмір доходу"

варіанти відповідей

ПДФО

Військовий збір

ЄСВ

Правильна відповідь відсутня

Запитання 21

Податкова соціальна пільга застосовуються при розрахунку

варіанти відповідей

ЄСВ

ПДФО

Військового збору

Лікарняних

Запитання 22

На розрахунок допомоги з тимчасової втрати працездатності впливають такі показники

варіанти відповідей

страховий стаж

середньоденна зарплата

кількість календарних днів хвороби

кількість робочих днів хвороби

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест