21 травня о 18:00Вебінар: Психологічний супровід педагогів, дітей та батьків в умовах віддаленого спілкування та навчання

Облік витрат виробництва

Додано: 15 квітня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 14 разів
20 запитань
Запитання 1

Витрати, що здійснюються під час виробництва готової продукції, накопичуються на рахунку: 

варіанти відповідей

23

27

90

26

Запитання 2

До якого виду виробництв відносяться ремонтні майстерні, автомобільний та гужовий транспорт, електро-, водо- і газопостачання:


варіанти відповідей

Рослинництво

Допоміжне виробництво

Промислове виробництво

Тваринництво

Запитання 3

Для ведення обліку витрат та обсягу виконаних робіт допоміжними виробництвами прзначено субрахунок…

варіанти відповідей

231

232

233

234

Запитання 4

Собівартість продукції тваринництва формується на субрахунку… 

варіанти відповідей

231

232

233

234

Запитання 5

Витрати сировини і матеріалів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин – це:


варіанти відповідей

Матеріальні витрати

Інші операційні витрати

Витрати діяльності

Адміністративні витрати

Запитання 6

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані запасні частини для ремонту техніки в ремонтній майстерні:

варіанти відповідей

Дт 231      Кт 207

Дт 234 Кт 207

Дт 152      Кт 208

Дт 235      Кт 207

Запитання 7

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списані мінеральні добрива на підживлення озимих культур:

варіанти відповідей

Дт 39        Кт 208

Дт 231 Кт 208

Дт 208      Кт 208

Дт 911      Кт 208

Запитання 8

Операцію з надходження виробничих запасів від власного виробництва відображають кореспонденцією рахунків:

варіанти відповідей

 Дт26    Кт23

Дт20    Кт71

Дт20   Кт23

Дт23     Кт20

Запитання 9

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції з оприбуткування продукції рослинництва від урожаю:

варіанти відповідей

Дт 271      Кт 46

Дт 271 Кт 231

Дт 271      Кт 271

Дт 271      Кт 719

Запитання 10

Вказати кореспонденцію рахунків на оприбуткування молока від надою:

варіанти відповідей

Дт 272        Кт 685

Дт 272       Кт 272

Дт 272 Кт 232

Дт 272       Кт 719

Запитання 11

Вказати кореспонденцію рахунків за операцією з нарахування оплати праці робітникам, зайнятим на ремонті автомобіля, який проводять у ремонтній майстерні:

варіанти відповідей

Дт 234   Кт 661

Дт 235      Кт 661

Дт 91        Кт 661

Дт 92        Кт 661

Запитання 12

брати кореспонденцію рахунків, за операцією з  нарахування оплати праці завідувачу ремонтної майстерні, механіку:

варіанти відповідей

Дт 234   Кт 661

Дт 235      Кт 661

Дт 91        Кт 661

Дт 92        Кт 661

Запитання 13

Визначити кореспонденцію рахунків за операцією на списання цехових витрат ремонтної майстерні: 

варіанти відповідей

Дт 234   Кт 234 

Дт 235      Кт 234 

Дт 92        Кт 234 

Дт 91      Кт 234 

Запитання 14

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції на списання витрат з ремонту вантажного автомобіля, виконаного в ремонтному виробництві:

варіанти відповідей

Дт 234   Кт 234 

Дт 235      Кт 234 

Дт 92        Кт 234 

Дт 91      Кт 234 

Запитання 15

Операції на списання послуг вантажного автотранспорту по споживачах пропорційно до обсягу робіт у тонно-кілометрах та фактичній собівартості їх обліковують за ... 

варіанти відповідей

Дебетом 234

Дебетом 235

Кредитом 235

Кредитом 234

Запитання 16

Операцію з нарахування оплати праці трактористам під час виконання механізованих робіт тракторами фіксують у…

варіанти відповідей

Обліковому листі тракториста ‑машиніста

Табелі обліку робочого часу

Наряді на відрядну роботу

Дорожньому листі трактора

Запитання 17

Операцію зі списання вартості запасних частин, використаних для ремонту машин, відображають у…

варіанти відповідей

Лімітно-забірній картці (ф. № ВЗСГ-2)

Відомості дефектів на ремонт машин (ф. № ВЗСГ-6)

Накладній (внутрігосподарського) призначення (ф. № ВЗСГ-8)

Товарній накладній (ф. № ВЗСГ-7)

Запитання 18

Аналітичний облік по субрахунку 234 “Допоміжні виробництва” ведуть у:

варіанти відповідей

Зведеній відомості № 5.10 с.-г. до Журналу-ордеру № 5В с.-г.

Журналі-ордері № 5В с.-г.

Звіті № 5.6 с.-г. про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв

Звіті № 5.5 с.-г. про витрати та вихід продукції основного виробництва

Запитання 19

Вказати кореспонденцію рахунків за операцією зі списання вартості кормів на утримання робочої худоби:

варіанти відповідей

Дт 234   Кт 208

Дт 232        Кт 208

Дт 234       Кт 26

Дт 234        Кт 27

Запитання 20

Визначити кореспонденцію рахунків за операцією на оприбуткування приплоду від робочих коней за справедливою вартістю:

варіанти відповідей

Дт 212     Кт 232

Дт 212   Кт 234

Дт 213     Кт 234

Дт 213     Кт 232

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест