2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Облік власного капіталу

Додано: 10 лютого
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
22 запитання
Запитання 1

Емісійний дохід відображають на субрахунку:

варіанти відповідей

421

422

423

424

Запитання 2

Облік іншого вкладеного засновниками підприємства (крім акціонерних) капіталу, що перевищує статутний капітал без рішень про зміни статутного капіталу, ведуть на субрахунку…

варіанти відповідей

421

422

423

424

Запитання 3

Забезпечення виплат відпусток, додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення гарантійних зобов’язань обліковують на рахунку...

варіанти відповідей

45

46

47

78

Запитання 4

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про власний капітал визначає:

варіанти відповідей

Н П(С)БО № 1

П(С)БО № 26

П(С)БО № 10

П(С)БО № 11

Запитання 5

Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань, – це:

варіанти відповідей

Статутний капітал

Власний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Запитання 6

Зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства, – це:

варіанти відповідей

Статутний капітал

Власний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Запитання 7

Статутний капітал акціонерного товариства не може бути меншим від суми, еквівалентної на момент його створення розміру, встановленому...

варіанти відповідей

Наказом керівника підприємства

Засновницькими документами

Чинним законодавством

Статутом підприємства

Запитання 8

Визначити кореспонденцію рахунків з формування статутного капіталу під час реєстрації:

варіанти відповідей

Дт 46        Кт 401

Дт 10        Кт 46

Дт 20        Кт 46

Дт 30        Кт 46

Запитання 9

За рахунок випуску нових акцій…

варіанти відповідей

Збільшується статутний капітал

Зменшується статутний капітал

Збільшується додатковий капітал

Зменшується додатковий капітал

Запитання 10

За рахунок зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості під час викупу їх у власників та наступним їх анулюванням…

варіанти відповідей

Збільшується статутний капітал

Зменшується статутний капітал

Збільшується додатковий капітал

Зменшується додатковий капітал

Запитання 11

Сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу – це:

варіанти відповідей

Вилучений капітал

Неоплачений капітал

Резервний капітал

Додатковий капітал

Запитання 12

Вкажіть кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою викуплені акції власної емісії у акціонерів:

варіанти відповідей

Дт 45        Кт 31

Дт 40        Кт 45

Дт 31        Кт 45

Дт 42        Кт 45

Запитання 13

Вкажіть кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою анульовані викуплені акції:

варіанти відповідей

Д-т 45 К-т 31

Д-т 40 К-т 45

Д-т 31 К-т 45

Д-т 42 К-т 45

Запитання 14

Сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення господарсько-фінансової діяльності, – це:

варіанти відповідей

Вилучений капітал

Пайовий капітал

Резервний капітал

Додатковий капітал

Запитання 15

За дебетом рахунка 43 «Резервний капітал» відображено:

варіанти відповідей

Створення резерву;

Використання резервного капіталу;

Залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду;

Збільшення резервного капіталу.

Запитання 16

За кредитом рахунка 46 відображено:

варіанти відповідей

Виникнення заборгованості засновників;

Погашення заборгованості засновників;

Зменшення статутного капіталу;

Всі відповіді правильні

Запитання 17

Вказати правильну кореспонденцію рахунків по відображенню дооцінки первісної вартості основних засобів, якщо первісна вартість основного засобу 17000 грн., дооцінена вартість основного засобу 19000 грн.:

варіанти відповідей

Дт 411      Кт 131 2000 грн.

Дт 10   Кт 411 2000 грн.

Дт 10   Кт 411 19000 грн.

Дт 411       Кт 10 2000 грн.

Запитання 18

Вказати правильну кореспонденцію рахунків та визначити фінансовий результат, якщо доходи підприємства 250000 грн., витрати 170000 грн.:

варіанти відповідей

Дт 70        Кт 79 250000 грн.

Дт 441      Кт 443 80000 грн.

Дт 79  Кт 441 80000 грн.

Дт 442      Кт 79 80000 грн.

Запитання 19

Вказати правильну кореспонденцію рахунків та визначити фінансовий результат, якщо доходи підприємства 180000 грн., витрати 210000 грн.:

варіанти відповідей

Дт 79        Кт 90 210000 грн.

Дт 441      Кт 443 30000 грн.

Дт 79   Кт 441 30000 грн.

Дт 442      Кт 79 30000 грн.

Запитання 20

Добуток фактично нарахованої оплати праці працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці, становить...

варіанти відповідей

Суму забезпечення відпусток

Суму додаткового пенсійного забезпечення

Суму забезпечення гарантійних зобов’язань

Суму єдиного соціального внеску

Запитання 21

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою створений резерв на забезпечення відпусток працівників загальновиробничого персоналу:

варіанти відповідей

Дт 23        Кт 471

Дт 23        Кт 472

Дт 92        Кт 472

Дт 91        Кт 471

Запитання 22

Установити регістри для ведення синтетичного обліку за рахунками: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48:

варіанти відповідей

Журнал-ордер № 6 с.-г. та Головна книга

Журнал-ордер № 8 с.-г. та Головна книга

Журнал-ордер № 7 с.-г. та Головна книга

Журнал-ордер № 1 с.-г. та Головна книга

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест