2 червня о 18:00Вебінар: Як розвивати дослідницьку компетентність учнів: створюємо прилади для шкільної лабораторії власними силами

Облік запасів

Додано: 29 жовтня 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
30 запитань
Запитання 1

Для обліку наявності і руху малоцінних та швидкозношуваних предметів призначено рахунок... 

варіанти відповідей

20

21

22

23

Запитання 2

Витрати сировини і матеріалів, палива й енергії, будівельних матеріалів, запасних частин – це:

варіанти відповідей

Матеріальні витрати

Інші операційні витрати

Витрати діяльності

Адміністративні витрати

Запитання 3

Вказати кореспонденцію рахунків на суму нарахованої оплати праці за навантаження і розвантаження куплених мінеральних добрив:

варіанти відповідей

Дт 208 Кт 66

Дт 93        Кт 66

Дт 231      Кт 66

Дт 91        Кт 66

Запитання 4

Первісною вартістю придбаних запасів є: 

варіанти відповідей

Фактичні витрати на придбання

Справедлива вартість

Виробнича собівартість

Планова вартість

Запитання 5

Синтетичний облік виробничих запасів ведуть у:

варіанти відповідей

Звіті про рух матеріальних цінностей

Сальдовій відомості

Журналі-ордері №5А та відомості і Головній книзі

Журналі-ордері №1 та відомості і Головній книзі

Запитання 6

Облік виробничих запасів на складі веде…

варіанти відповідей

Бригадир

Бухгалтер

Керівник підприємства

Матеріально відповідальна особа

Запитання 7

В якому регістрі матеріально відповідальна особа відображає прийняття та відпускання запасів:  

варіанти відповідей

Звіті про рух матеріальних цінностей

Сальдовій відомості

Книзі складського обліку

Журналі-ордері № 5А та відомості 

Запитання 8

Матеріально відповідальна особа в кінці звітного місяця передає в бухгалтерію разом з первинними документами:

варіанти відповідей

Книгу складського обліку

Звіт про рух матеріальних цінностей

Журнал-ордер № 5А та відомість

Сальдову відомість

Запитання 9

Визначити кореспонденцію рахунків за операцією на списання вартості палива на роботу вантажного автотранспорту:

варіанти відповідей

Дт 203      Кт 203

Дт 234      Кт 203

Дт 231      Кт 203

Дт 92        Кт 203

Запитання 10

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою списано вартість будівельних матеріалів на будівництво корівника:

варіанти відповідей

Дт 232      Кт 205

Дт 912      Кт 205

Дт 151 Кт 205

Дт 39        Кт 205

Запитання 11

Актив, одержаний в результаті відокремлення від біоактиву, призначений для продажу, переробки або внутрішнього споживання, – це: 

варіанти відповідей

Продукція сільськогосподарського виробництва

Товари

Готова продукція

Виробничі запаси

Запитання 12

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції з оприбуткування продукції рослинництва від урожаю:

варіанти відповідей

Дт 271      Кт 46

Дт 271 Кт 231

Дт 271      Кт 271

Дт 271      Кт 719

Запитання 13

Вказати кореспонденцію рахунків на списання картоплі на реалізацію покупцям:

варіанти відповідей

Дт 901 Кт 271

Дт 361      Кт 701

Дт 701      Кт 641

Дт 311      Кт 361

Запитання 14

За яким напрямком вибуття МШП складають таку кореспонденцію рахунків: Дт 947 Кт 22?  

варіанти відповідей

Списання МШП на витрати діяльності

Реалізація МШП

Безоплатна передача МШП

Виявлена нестача МШП

Запитання 15

Витрати на вирощування цукрових буряків становлять 945492 грн. Від урожаю отримано 2713 ц коренів та гички на суму 10140 грн. Визначити собівартість 1ц коренеплодів.

варіанти відповідей

348,50 грн

344,77 грн

352,24 грн

355,13 грн

Запитання 16

Придбання підзвітною особою запасних частин на суму 600 грн, в тому числі ПДВ – 100 грн:

варіанти відповідей

Дт 205      Кт 372 600 грн;   Дт 631       Кт 372   100 грн

Дт 207  Кт 372 500 грн;     Дт 641       Кт 372  100 грн

Дт 207      Кт 372 600 грн;         Дт 641       Кт 372  100 грн

Дт 205      Кт 372 600 грн;         Дт 641       Кт 372  100 грн


Запитання 17

Оприбуткування спецодягу від постачальника на суму 900 грн, в тому числі ПДВ – 150 грн:

варіанти відповідей

Дт 20        Кт 685  900 грн  Дт 641  Кт 631  150 грн 

Дт 20        Кт 631  750 грн  Дт 641  Кт 631  150 грн 

Дт 22    Кт 631  750 грн  Дт 641  Кт 631  150 грн

Дт 22        Кт 377  750 грн  Дт 641  Кт 631  150 грн

Запитання 18

Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою оприбутковані придбані виробничі запаси від постачальників на суму              1200 грн, в тому числі ПДВ – 200 грн:

варіанти відповідей

Дт 20        Кт 685 1000 грн   Дт 64      Кт 685    200 грн

Дт 20        Кт 631 1200 грн   Дт 64      Кт 631     200 грн

Дт 20    Кт 631 1000 грн   Дт 64      Кт 631    200 грн

Дт 20        Кт 377 1200 грн   Дт 64      Кт 377    200 грн    

Запитання 19

Визначити рядок, у якому наведено правильний комплекс бухгалтерських проведень з придбання підзвітною особою фарби вартістю 120 грн, в тому числі ПДВ – 20 грн:

варіанти відповідей

Дт 205 Кт 372 – 100 грн;             Дт 641      Кт 372 – 20 грн

Дт 205      Кт 372 – 120 грн;                 Дт 641      Кт 372 – 20 грн


Дт 372      Кт 301 – 120 грн;                 Дт 205      Кт 372 – 120 грн

Дт 372      Кт 301 – 120 грн;       Дт 205      Кт 372 – 100 грн

Запитання 20

Визначити рядок, у якому наведений правильний комплекс бухгалтерських проведень з придбання комбікорму для годівлі тварин на суму 2400 грн, в тому числі ПДВ – 400 грн:

варіанти відповідей

Дт 208 Кт 631 – 2000 грн;  Дт 641      Кт 631 – 400 грн

Дт 208      Кт 631 – 2400 грн;      Дт 641      Кт 631 – 400 грн

Дт 208      Кт 631 – 2400 грн;     Дт 631      Кт 641 – 400 грн

Дт 208      Кт 631 – 2000 грн;     Дт 208      Кт 641 – 400 грн

Запитання 21

Біологічні активи, одержані в процесі біологічних перетворень – це:   

варіанти відповідей

Довгострокові біологічні активи

Додаткові біологічні активи

Поточні біологічні активи

Сільськогосподарська продукція

Запитання 22

Якою кореспонденцією рахунків відображено дохід від ліквідації об’єктів основних засобів?

варіанти відповідей

Дт 205      Кт 712


Дт 205      Кт 746


Дт 205      Кт 719


Дт 205      Кт 718


Запитання 23

Які інші операційні доходи відображені такою кореспонденцією рахунків: Дт 203 Кт 718?

варіанти відповідей

Одержані штрафи, пені, неустойки

Відшкодування раніше списаних активів

Дохід від списання кредиторської заборгованості

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів

Запитання 24

За яким напрямом реалізації складають таку кореспонденцію рахунків: Дт 901 Кт 27; Дт 661 Кт 701; Дт 701 Кт 641?

варіанти відповідей

Реалізація продукції за готівку


 Реалізація продукції покупцям


Реалізація продукції в рахунок оплати праці

 Реалізація продукції на ринку


Запитання 25

За яким напрямом реалізації складають таку кореспонденцію рахунків: Дт 901 Кт 27; Дт 361 Кт 701; Дт 701 Кт 641; Дт 311 Кт 361?

варіанти відповідей

Реалізація тварин за готівку


Реалізація тварин покупцям


Реалізація тварин в рахунок оплати праці


Реалізація тварин на ринку


Запитання 26

Операцію на списання продукції для реалізації працівникам за готівку оформляють…

варіанти відповідей

Товарно-транспортною накладною

Приймальною квитанцією

Накладною внутрігосподарського призначення

Прибутковим касовим ордером

Запитання 27

За яким напрямком вибуття МШП складають такий комплекс бухгалтерських записів: Дт 943 Кт 22, Дт 377 Кт 712, Дт 712 Кт 641?


варіанти відповідей

 Списані МШП на витрати діяльності


Реалізовані МШП

 Безоплатно передані МШП


Виявлена нестача МШП


Запитання 28

За яким напрямком вибуття МШП складають такий комплекс бухгалтерських записів: Дт 92 Кт 22, Дт 91 Кт 22, Дт 93 Кт 22?

варіанти відповідей

 Реалізовані МШП


Списані МШП на витрати діяльності


Безоплатно передані МШП


Виявлена нестача МШП


Запитання 29

За яким напрямком надходження МШП складають таку кореспонденцію рахунків: Дт 22 Кт 718?

варіанти відповідей

Придбані МШП за плату

Надходження МШП від власного виробництва

Надходження МШП як внесок до статутного капіталу

Безоплатно одержані МШП

Запитання 30

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів у місцях збері­гання та експлуатації матеріально відповідальні особи ведуть у:

варіанти відповідей

Звіті про рух матеріальних цінностей

Журналі-ордері № 5А с.-г. та відомості

Книзі складського обліку

Сальдовій відомості

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест