11 травня о 19:00Вебінар: Трудові відносини в закладі освіти: права, обов’язки та соціальні гарантії

Облік запасів бюджетних установ

Додано: 2 листопада 2020
Предмет: Економіка, 11 клас
20 запитань
Запитання 1

Який субрахунок призначено для обліку медикаментів в бюджетній установі?

варіанти відповідей

1511

1512

1514

1515

Запитання 2

Вкажіть кореспонденцію рахунків при оприбуткуванні продукців харчування в лікарні (бюджетній установі), що отримані шляхом передоплати

варіанти відповідей

Дт 1511    Кт 6415

Дт 1511   Кт 2113  

Дт 1511         Кт 6211

Дт 1511    Кт 2116 

Запитання 3

Оприбутковано запасні частини у бюджетній установі, що оплачені після їх отримання:

варіанти відповідей

Дт 1515      Кт 2113 

Дт 1515       Кт 6211

Дт 1515        Кт 6415

Дт 1515        Кт 2116

Запитання 4

Оприбутковано продукти харчування у бюджетній установі, що придбані підзвітною особою:

варіанти відповідей

Дт 1511       Кт 2113 

Дт 1511       Кт 6211

Дт 1511        Кт 6415


Дт 1511        Кт 2116

Запитання 5

Отримані від постачальників за умови проведення наступної оплати і оприбутковані малоцінні та швидкозношувані предмети у бюджетній установі,  :

варіанти відповідей

Дт 1812      Кт 2116

Дт 1812     Кт 6211

Дт 1812    Кт 2113

Дт 1812    Кт 7511

Запитання 6

Оприбутковано продукцію і готові вироби, передані з навчальних майстерень на склад:

варіанти відповідей

Дт 1811           Кт 16 

Дт 8113           Кт 1518 

Дт 8113           Кт 1513

Дт 8113           Кт 1517

Запитання 7

Яку господарську операцію в бюджетній установі відображено наступною кореспонденцією рахунків: Д-т 1811 К-т 16:

варіанти відповідей

Виявлено недостачу продукції

Оприбутковано готову продукцію від виробництва

Виявлено лишки продукції

Реалізовано продукцію

Запитання 8

Яка кореспонденція рахунків при списанні собівартості реалізованих виробів навчальних майстерень: 

варіанти відповідей

Д-т 8111             К-т 6511

Д-т 8211             К-т 1811

Д-т 8111             К-т 6313

Д-т 16                 К-т 8111

Запитання 9

За дебетом рахунка 1513 відображають:

варіанти відповідей

Списання будівельних матеріалів

Надходження медикаментів та перев’язувальних засобів

Надходження будівельних матеріалів

Оприбуткування продуктів харчування

Запитання 10

У бюджетній установі яку господарську операцію відображено наступною кореспонденцією рахунків: Д-т 1812 К-т 2116:

варіанти відповідей

Придбані МШП шляхом передоплати

Придбані МШП через підзвітну особу

Безоплатно отримані МШП

Списані МШП

Запитання 11

Необхідно вибрати правильний бухгалтерський запис: підзвітна особа за рахунок коштів спеціального фонду бюджетної установи придбала МШП на суму 600 грн, зокрема ПДВ – 100 грн (установа не є платником ПДВ):

варіанти відповідей

Д-т 1812 К-т 2116 600грн;   

Д-т 1511 К-т 2116 600грн.

Д-т 1812 К-т 2113 600грн;   

Д-т 1512 К-т 2116 600грн;   

Запитання 12

Визначити результат інвентаризації, якщо на складі коледжу виявлено гречки в сумі 800 грн, за даними обліку її було на 720 грн.

варіанти відповідей

Д-т 8111  К-т 1511  800 грн.

Д-т 1511  К-т 2113  720 грн.

Д-т 8013    К-т 1511   80 грн.


Д-т 1511  К-т 7112   80 грн.

Запитання 13

Підзвітна особа придбала паливо на суму 680 грн., невикористану суму коштів 120 грн. повернула на реєстраційний рахунок бюджетної установи. Вказати правильний запис:

варіанти відповідей

Д-т 1514  К-т 2116       680грн., Д-т 2116   К-т 2313    800 грн.

Д-т 1511  К-т 2116       680грн.,  Д-т 2211   К-т 2116 120 грн.    

Д-т 1514  К-т 2116       680грн.,  Д-т 2313   К-т 2116 120 грн.    

Д-т 1514  К-т 2116       680грн., Д-т 2313   К-т 2116   800 грн.

Запитання 14

У результаті інвентаризації на складі шкільної їдальні виявлено недостачу цукру за обліковими цінами на суму 120 грн. Вказати правильний запис:


варіанти відповідей

Дт 8013 Кт 1511 120 грн.,

Д-т 2115  К-т 1511   120 грн.,  

Дт 8011 Кт 1511 120 грн.,

Дт 8013 Кт 1812 120 грн.,

Запитання 15

На якому з перелічених субрахунків бюджетної установи протягом звітного періоду за дебетом обліковують надходження запасів, а за кредитом – їх зменшення?

варіанти відповідей

1011

1211

1511

1411

Запитання 16

Який субрахунок призначений для обліку малоцінних швидкозношуваних предметів?

варіанти відповідей

1512

1511

1811

1812

Запитання 17

За якою вартістю оцінюють запаси при придбанні:

варіанти відповідей

справедливою

первісною

відновлювальною

середньозваженою собівартістю

Запитання 18

Що не включають до первісної вартості виробничих запасів?

варіанти відповідей

суми ввізного мита;


ПДВ

транспортно-заготівельні витрати 

суми, що сплачується згідно з договором постачальнику 

Запитання 19

Яку господарську операцію відображено наступною кореспонденцією рахунків: Д-т 1515 К-т 2113:

варіанти відповідей

оприбутковано запасні частини від постачальника (передплата)

оприбутковано запасні частини від постачальника (вісляплата)

оприбутковано запасні частини від відзвітної особи

безоплатно одержано запасні частини

Запитання 20

Вкажіть правильний бухгалтерський запис: оприбутковано продукти харчування від постачальника на суму 600 грн, у т.ч. ПДВ – 100 грн. Розрахунок із постачальником провели після одержання продуктів.

варіанти відповідей

Дт 1511 Кт 6211 600 грн., Дт 6311 Кт 6211 100 грн.

Дт 1511 Кт 6211 500 грн., Дт 6311 Кт 6211 100 грн.

Дт 1511 Кт 2116 500 грн., Дт 6311 Кт 2116 100 грн.

Дт 1511 Кт 2113 500 грн., Дт 6311 Кт 2113 100 грн.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест