Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Основні класи неорганічних сполук.Будова твердих речовин. Кристалічні гратки.

Додано: 28 березня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 17 разів
20 запитань
Запитання 1

Який вчений стверджував першим, що атом складається з позитивно зарядженого ядра та електронів?

варіанти відповідей

   а) Беккерель;

   б) Крукс;

   в) Планк;

г) Резерфорд.

Запитання 2

Енергія атома випромінюється:

варіанти відповідей

а) при переході з однієї орбіти на іншу;

б) при покиданні атома;

в) при руйнуванні атома.

Запитання 3

Який вчений ввів квантове число:

варіанти відповідей

    а) Резерфорд ;

    

 б) Д.І. Менделєєв;

 в) Бор;

 г) Бутлеров.

Запитання 4

Чим визначається число орбіт електронів в атомі?

варіанти відповідей

   а) номером групи;

 б) номером ряду;

 в) номером періоду.

Запитання 5

Періодичний закон Д.І. Менделєєва був відкритий

варіанти відповідей

   а) 1862;

       

   

  б) 1869;     

  в) 1970.

Запитання 6

Властивості простих речовин залежать від:

варіанти відповідей

а) величини заряду ядра атома елементу;

   б) від номера групи;

в) від номера періоду.

Запитання 7

Номер періоду відповідає:

варіанти відповідей

   а) числу енергетичних рівнів;

   б) кількості електронів на останньому рівні.

Запитання 8

При звичайних умовах хімічно інертні

варіанти відповідей

а) елементи з завершеним рівнем;

   б) елементи з недобудованим рівнем;

   в) елементи, у яких рівень закінчується.

Запитання 9

Негативно заряджені частки утворюються

варіанти відповідей

   а) коли електрон приєднується до атому;

   б) коли електрон від’єднується від атому;

в) якщо електрон переходить на іншу орбіту

Запитання 10

Найбільш легко приєднуються елементи у яких на зовнішньому рівні   

    маються електрони:

варіанти відповідей

а) 1,2,3;    

   б) 7,6,5,4;

  в) 2,3.

Запитання 11

Електронегативність це - .....

варіанти відповідей

а) сума енергії іонізації до електрону;

б) втрата електрону атому;

     

в) приєднання електрону атому.

Запитання 12

Хімічний зв’язок між іонами називають:

варіанти відповідей

а) ковалентним;

б) донорно – акцепторним;

   в) водневим;

   г) іонним.

Запитання 13

Зв’язок за участю вільних електронів

варіанти відповідей

   а) донорно – акцепторний

б) водневий;

   в) ковалентний;

   г) металічний.

Запитання 14

Який зв’язок в молекулі NaF ?

варіанти відповідей

   а) ковалентний;

   б) водневий;

   в) іонний.

Запитання 15

У молекули НСl зв’язок

варіанти відповідей

а) іонний;

б) донорно – акцепторний;

    в) водневий;

   г) ковалентний.

Запитання 16

Луги - це

варіанти відповідей

тверді речовини білого кольору, без запаху, милкі на дотик, добре розчинні у воді й спирті

крехкі речовини сірого кольору, без запаху, милкі на дотик, добре розчинні у воді й спирті

рiдкі речовини білого кольору, без запаху, милкі на дотик, добре розчинні у воді й спирті

Запитання 17

Оберiть з перелiку нерозчиннi основи :

варіанти відповідей

Al(OH)3, Fe(OH)2, Cu(OH)2 

LiOH, NaOH, KOH, RbOH,CsOH

Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2

Запитання 18

У присутності лугу iндикатор лакмус 

варіанти відповідей

жовтий

малиновий

синiй

Запитання 19

Назви основ складаються за схемою :

варіанти відповідей

назва металу (валентність, якщо вона змінна) + слово «гідроксид».

назва оксиду (валентність, якщо вона не змінна) + слово «гідроксид».

Запитання 20

Загальна формула  основ :

варіанти відповідей

Ме(ОН)х, де х – кількість груп ОН, залежить від валентності металу

Ме(ОН)х + ОН, де х – кількість груп ОН, залежить від валентності металу

Ме(ОН)х + СООН, де х – кількість груп ОН, залежить від валентності металу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест