13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Оксигеновмісні органічні сполуки

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
10 запитань
Запитання 1

Вкажіть формулу етанової (оцтової) кислоти

варіанти відповідей

СН3СООСН3

СН3СООН


СН3СН2СООН


НСООН


Запитання 2

Укажіть властивості етанолу, що спричиняють його застосування у фармацевтичній промисловості:


варіанти відповідей

добре розчиняється у воді.

має слабку наркотичну дію;

чудовий розчинник і антисептик;

Запитання 3

2. Укажіть функціональну групу карбонових кислот:

варіанти відповідей

А)  – C = O ;     

Б)  – COH;   

В) – CОOH;

Г)  – OH. 

Запитання 4

3. Укажіть формулу речовини, яку використовують для виявлення крохмалю:

варіанти відповідей

А) KMnO4;

Б) Cu(OH)2;

В) CuSO4;

Г)  I2.

Запитання 5

Метиловий та етиловий спирт можна відрізнити

варіанти відповідей

за запахом

за температурою кипіння

 за кольором

за розчинністю у воді

за якісною реакцією

Запитання 6

Визначити наявність гліцерину можна за допомогою якісної реакції із свіжеприготованою речовиною...

варіанти відповідей

 натрій гідроксидом

нітратною кислотою

 купрум сульфатом

купрум гідроксидом

Запитання 7

Вкажіть правильно написане рівняння реакції повного окиснення етилового спирту:

варіанти відповідей

2СН3OH + 3O2 = 2CO2 + 4H2O

C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O

СН3OH + O2 = CH3COOH

 C2H5OH + O2 = C2H5COOH

Запитання 8

Група атомів, що визначає хімічні властивості сполуки, називається

варіанти відповідей

радикал

 гомолог

функціональна група

ізомер

Запитання 9

Крохмаль - це полімер, мономером якого є:

варіанти відповідей

мальтоза

глюкоза

фруктоза

амілоза

Запитання 10

Назвіть продукти фотосинтезу:

варіанти відповідей

вуглекислий газ та вода

вуглеводні та Оксиген

вуглеводні та вода

вуглеводи та кисень

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест