9 клас тема: Оксигеновмісні органічні сполуки.

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 670 разів
16 запитань
Запитання 1

У яких класів сполук гідроксильна група є функціональною?

варіанти відповідей

Карбонові кислоти

Спирти

Жири

Вуглеводи

Запитання 2

З активними металами взаємодіють

варіанти відповідей

солі вищих карбонових кислот

одноатомні та багатоатомні спирти

карбонові кислоти

жири

Запитання 3

Загальна формула СnH2n+1COOH належить класу

варіанти відповідей

одноатомні спирти

одноосновні насичені карбонові кислоти

одноосновін ненасичені карбонові кислоти

естери

Запитання 4

Молекули яких вуглеводів належать до полімерів?

варіанти відповідей

глюкоза

крохмаль

сахароза

клітковина

Запитання 5

Молекули цих речовин складаються із залишків гліцеролу та вищих карбонових кислот. Ці речовини можуть бути як рідинами так і твердими. Запах, колір і смак зумовлені, як правило, різними домішками. Про які речовини йдеться?

варіанти відповідей

вуглеводи

карбонові кислоти

жири

багатоатомні спирти

Запитання 6

Продуктом яких хімічних реакцій є Карбон (І⋁) оксид?

варіанти відповідей

Са + СН3СООН →

СаСО3 + СН3СООН →

С6Н12О6 → 2С2Н5ОН +......

Са + С2Н5ОН →

Запитання 7

Яка із зазначених речовин виявляє мийну дію?

варіанти відповідей

натрій сульфат

натрій ацетат

натрій стеарат

Запитання 8

Який вуглевод входить до складу кровозамінних рідин?

варіанти відповідей

С12Н11О11

С6Н12О6

6Н10О5)n

Запитання 9

Для визначення цієї речовини використовується якісна реакція: взаємодія з розчином йоду. Що це за речовина?

варіанти відповідей

глюкоза

сахароза

крохмаль

целюлоза

Запитання 10

Хімічне рівняння nCO2 + mH2O → Cn(H2O)m + O2 узагальнює процес.....

варіанти відповідей

гідролізу біополімерів

синтезу вуглеводів в природі

процеси бродіння

отримання твердих жирів шляхом гідрування олій

Запитання 11

Які з перелічених речовин мають гідрофобні властивості?

варіанти відповідей

моносахариди

жири

полісахариди

олігосахариди

Запитання 12

В основі якого промислового виробництва лежить реакція гідрування олій?

варіанти відповідей

виробництво мила

виробництво алкогольних напоїв

виробництво маргарину

виробництво поліетилену

Запитання 13

Яку масу води необхідно взяти, щоб розчинивши 25 г глюкози, виготовити розчин з масовою часткою вуглеводу 6% ?

варіанти відповідей

417 г

392 г

460 г

300 г

Запитання 14

Який об′єм вуглекислого газу (н.у.) виділиться при повному перетворенні 90 г глюкози на спирт під час бродіння?

варіанти відповідей

22,4 л

44,8 л

11,2 л

5,67 л.

Запитання 15

Ненасичені вищі карбонові кислоти переважають в жирах

варіанти відповідей

рослинного походження

тваринного походження

синтетичних

Запитання 16

Реакція повного окиснення глюкози є

варіанти відповідей

екзотермічною

ендотермічною

не супроводжується тепловим ефектом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест