1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

Оксигеновмісні органічні сполуки

Додано: 11 березня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 9 разів
19 запитань
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів:

варіанти відповідей

СnH2n

СnH2n+1СОН

СnH2n+1ОН

СnH2n+1СООН

Запитання 2

Молярна маса етанової кислоти:

варіанти відповідей

90 г/моль

46 г/моль

60 г/моль

92 г/моль

Запитання 3

Визначте  кількість речовини 184 г метанової кислоти.

варіанти відповідей

3 моль

4 моль

2 моль

Запитання 4

Як називається реакція обміну між спиртами та кислотами

варіанти відповідей

нейтралізації

гідролізу

естерифікації

Запитання 5

Тверде мило - це...

варіанти відповідей

солі Магнію і вищих карбонових кислот

солі Калію і вищих карбонових кислот

солі Натрію і вищих карбонових кислот

солі Натрію і карбонових кислот

Запитання 6

Вкажіть, з якими речовинами може взаємодіяти етанол ?

варіанти відповідей

Вода

Калій

Кисень

Калій карбонат

Запитання 7

Вкажіть речовини, з якими взаємодіє оцтова кислота?

варіанти відповідей

Кальцій карбонат

Хлоридна кислота

Ацетилен

Натрій гідроксид

Запитання 8

Подвійний зв'язок є в молекулі кислоти

варіанти відповідей

олеїнової

пальмітинової

стеаринової

оцтової

Запитання 9

Сполука СH3−CH2−CH(СН3)−CH2−OH має назву:

варіанти відповідей

3-метилбут-4-ол

3-метилбут-1-ол

2-метилбут-1-ол

метилбут-1-ол

Запитання 10

Серед наведеного переліку виберіть одноатомні спирти:

варіанти відповідей

СН3СООН

СН3ОН

С2Н5ОН

С3Н8О3

Запитання 11

Назвати галузі застосування етанолу:

варіанти відповідей

парфумерія

металургія

косметологія

медицина

ювелірна справа

розчинник

Запитання 12

Виберіть формули вищих ненасичених карбонових кислот:

варіанти відповідей

С15Н31СООН

С17Н33СООН

С17Н35СООН

С17Н31СООН

Запитання 13

Взаємодія вищих карбонових кислот із содою - це промисловий спосіб добування:

варіанти відповідей

господарського мила

рікого милу

жиру

Запитання 14

Обчисліть  масову частку (%)  Карбону в етанолі.

варіанти відповідей

52,2 %

12.5 %

37.5 %

62.5 %

Запитання 15

Напишіть рівняння реакції алюміній оксиду з етановою кислотою. Відповідь дайте у вигляді суми коефіцієнтів у рівнянні реакції:

варіанти відповідей

12

11

8

4

Запитання 16

Серед перелічених варіантів, виберіть багатоатомний спирт

варіанти відповідей

етанол

пропанол

фенол

гліцерол

Запитання 17

Сума коефіцієнтів у реакції повного окиснення етанолу дорівнює

варіанти відповідей

7

9

8

10

Запитання 18

11. Укажіть речовину, з якою не реагує етанол.

варіанти відповідей

А) Na

Б) К

В) O2

Г) Au

Запитання 19

10. Чому серед спиртів відсутні гази?

варіанти відповідей

А) тому що в складі молекули є Оксиген

Б) тому що молекули сполучаються між собою за допомогою водневих зв′язків

В) науці це невідомо

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест