26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

Оксигеновмісні органічні сполуки

Додано: 15 квітня
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 11 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть загальну формулу альдегідів:

варіанти відповідей

CnH2n+1COOH

CnH2n+1OH

CnH2n+1COH

CnH2n-2

Запитання 2

Відносна молекулярна маса метанової кислоти:

варіанти відповідей

90

60

46

92

Запитання 3

Жирами називають:

варіанти відповідей

естери вищих карбонових кислот і етанолу;

естери вищих карбонатних кислот і гліцеролу;

естери низькомолекулярних карбонових кислот і гліцеролу;

естери низькомолекулярних карбонових кислот і етанолу.

Запитання 4

Назва функціональної групи карбонових кислот:

варіанти відповідей

карбонільна

альдегідна

гідроксильна

карбоксильна

Запитання 5

Укажіть властивості етанолу, що спричиняють його застосування у фармацевтичній промисловості:

варіанти відповідей

добре розчиняється у воді

має слабку наркотичну дію

чудовий розчинник і антисептик

має низьку температуру кипіння

Запитання 6

Укажіть, із залишків якого мономера складаються макромолекули целюлози:

варіанти відповідей

α-глюкози

β-глюкози

фруктози

α-рибози

Запитання 7

Установіть відповідність між формулами та класами сполуки:

1. C2H5-OH

2. CH3-COOC2H5

3. CH3-CH2-CH2-COOH

4. (C6H10O5)n

а) спирт

б) карбонова кислота

в) вуглеводень

г) естер

д) вуглевод


варіанти відповідей

1-а);

2-г);

3-б);

4-д).

1-д);

2-г);

3-б);

4-а).

1-г);

2-д);

3-б);

4-а).

1-в);

2-г);

3-д);

4-б).

Запитання 8

Встановіть послідовність речовин за порядком збільшення кількості атомів Карбону в їхніх молекулах:

а) сахароза;

б) оцтова кислота;

в) глюкоза;

г) гліцерол.

Оберіть правильну послідовність.

варіанти відповідей

г), б), в), а).

б), г), в), а).

а), в), г), б).

б), г), а), в).

Запитання 9

Оберіть рівняння гідролізу сахарози:

варіанти відповідей

C12H22O11+ H2O -> C6H12O6 + C6H12O6

C12H22O11+ H2O -> C6H12O6 + 2C3H6O3

C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

C12H22O11 + H2O -> 2C3H6O3 + 2C3H6O3

Запитання 10

Оберіть реакцію взаємодії етанової кислоти з кальцій оксидом:

варіанти відповідей

2CH3COOH + CaO -> (CH3COO)2Ca + H2

2CH3COOH + CaO -> (CH3COO)2Ca + H2O

CH3COOH + CaO -> CH3COOCa + H2O

2CH3COOH + Ca-> (CH3COO)2Ca + H2

Запитання 11

Яку масу натрій феноляту можна одержати під час взаємодії фенолу з розчином натрій гідроксиду масою 6,21 г і масовою часткою лугу 35%?

варіанти відповідей

18 г

6,3 г

18,6 г

5 г

Запитання 12

Масові частки елементів в молекулі кислоти становлять: Карбон - 26,1%, Гідроген - 4,35%, Оксиген - 69,55%, відносна густина за воднем - 23. Введіть молекулярну формулу сполуки та оберіть її серед запропонованих відповідей.

варіанти відповідей

CH3COOH

HCOOH

HCOH

C2H5COOH

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест