Оксигеновмісні органічні сполуки (спирти, карбонові кислоти, жири)

Додано: 2 квітня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 1 раз
25 запитань
Запитання 1

Вкажіть елементи-органогени, які входять до складу оксигеновмісних сполук-:

варіанти відповідей

С

N

H

P

O

Запитання 2

Які речовини називають спиртами:

варіанти відповідей

органічні речовини, до складу яких входить одна або декілька гідроксильних груп

органічні речовини, до складу яких входить одна або декілька карбоксильних груп

органічні речовини, до складу яких входять гідроксильна та карбоксильна групи

Запитання 3

Який агрегатний стан не характерний для спиртів:

варіанти відповідей

твердий

рідкий

газоподібний

Запитання 4

Яка функціональна група наявна у спиртах?

варіанти відповідей

СООН

СОН

ОН

Запитання 5

Позначте молекулярну формулу етанолу:

варіанти відповідей

С2Н6О2

С2Н4О

С2Н6О

С3Н8О3

Запитання 6

Позначте молекулярну формулу гліцеролу:

варіанти відповідей

С2Н6О2

С3Н8О3

С2Н4О

С2Н6О

Запитання 7

Рідина без запаху та кольору, в'язка, солодка на смак, гігроскопічна, добре розчинна у воді. Такі фізичні властивості має...

варіанти відповідей

етанол

метанол

етанова кислота

гліцерол

Запитання 8

Обчисліть і вкажіть об'єм кисню (н.у.), витраченого на згоряння етанолу масою 145,83 г.

варіанти відповідей

213,04 л

215,07 л

217,05 л

216,02 л

Запитання 9

Позначте речовину, яку використовують для якісного визначення багатоатомних спиртів:

варіанти відповідей

купрум (ІІ) оксид

купрум (ІІ) гідроксид

купрум (І) гідроксид

купрум (ІІ) сульфат

Запитання 10

Серед переліку органічних сполук позначте формули карбонових кислот:

варіанти відповідей

С2Н5ОН

СН3СООН

НСООН

С4Н9СООН

Запитання 11

Розчин етанової кислоти має назву...

варіанти відповідей

олія

жир

оцет

мило

Запитання 12

Позначте правильну відповідь для правої частини хімічного рівняння-

2СН3СООН + Mg =

варіанти відповідей

(CH3COO)2Mg + H2

2(CH3COO)2Mg + H2

CH3COO2Mg + H2

Запитання 13

Етанова кислота забарвлює розчин індикатора метилового оранжевого у:

варіанти відповідей

синій колір

червоний колір

жовтий колір

безбарвний колір

Запитання 14

В результаті дії етанової кислоти на сіль натрій карбонат виділяється:

варіанти відповідей

водень

вуглекислий газ

чадний газ

кисень

Запитання 15

Під час взаємодії етанової кислоти з магнієм виділився водень об'ємом 44,8 л (н.у.). Обчисліть масу етанової кислоти, що прореагувала.

варіанти відповідей

230 г

240 г

250 г

245 г

Запитання 16

Солі етанової кислоти мають назви:

варіанти відповідей

етанати

етаноати

етаноляти

ацетати

Запитання 17

Позначте формули вищих насичених карбонових кислот:

варіанти відповідей

С15Н31СООН

С17Н33СООН

С17Н35СООН

С17Н31СООН

Запитання 18

Позначте правильну відповідь для правої частини хімічного рівняння-C15H31COOH + NaOH =...

варіанти відповідей

2C15H31COONa + H2O

C15H31COONa + H2O

(C15H31COO)2Na +H2O

Запитання 19

Внаслідок взаємодії вищих карбонових кислот з лугами утворюються солі, які є основною складовою частиною:

варіанти відповідей

жирів

мила

олії

Запитання 20

До складу мила входять:

варіанти відповідей

неполярний великий (С15 - С17) вуглеводневий радикал і полярна складова - група атомів -COO-Na+ або -COO-K+

полярний великий (С15 - С17) вуглеводневий радикал і полярна складова - група атомів -COO-Na+ або -COO-K+

Запитання 21

Укажіть реакцію утворення натрій стеарату:

варіанти відповідей

2C15H31COOH + Na2CO3 = 2C15H31COONa + H2O + CO2

2C17H35COOH + K2CO3 = 2C17H35COOK + H2O + CO2

2C17H35COOH + Na2CO3 = 2C17H35COONa + H2O + CO2

C15H31COOH + Na2CO3 =C15H31COONa + H2O + CO2

Запитання 22

Жири - це...

варіанти відповідей

продукти взаємодії спиртів та карбонових кислот

продукти взаємодії гліцеролу та вищих карбонових кислот

продукти взаємодії гліцеролу з карбоновими кислотами

Запитання 23

До складу рідких жирів входять залишки ненасичених вищих карбонових кислот, а саме:

варіанти відповідей

пальмітинової

олеїнової

лінолевої

стеаринової

ліноленової

Запитання 24

Омилення жиру , це - ...

варіанти відповідей

реакція гідролізу жиру за наявності лугу

реакція гідролізу жиру за наявності каталізатора

реакцяя гідролізу жиру за наявності води

Запитання 25

В основі виробництва маргарину використовують реакцію:

варіанти відповідей

окиснення жирів при довгому зберіганні

гідрування рідких жирів

взаємодія гліцеролу з насиченими кислотами

взаємодія гліцеролу з ненасиченими кислотами

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест