Оксигеновмісні органічні сполуки. (Узагальнення за тему) І варіант

Додано: 11 квітня 2019
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 55 разів
12 запитань
Запитання 1

Вкажіть функціональну групу спиртів:

варіанти відповідей

- ОН;

- СООН;

карбоксильна;

гідроксильна;

- СОН;

альдегідна

Запитання 2

Вкажіть загальну формулу одноосновних насичених карбонових кислот:

варіанти відповідей

CnH2n+1OH

Cn(H2O)m

CnH2n+1COOH

CnH2n+1COH

Запитання 3

Виберіть назву речовини, молекулярна формула якої С6Н12О6:

варіанти відповідей

сахароза;

фруктоза;

крохмаль;

глюкоза.

Запитання 4

Виберіть вірне твердження щодо фізичних властивостей гліцеролу:

варіанти відповідей

б/б прозора легкозаймиста рідина з характерним запахом і "пекучим смаком", отруйна;

кристали білого кольору, добре розчинні у воді, при нагріванні каарамелізуються;

безбарвна, прозора, в’язка рідина, солодкувата на смак, не має запаху та неотруйна;

б/б, прозора, гігроскопічна рідина з характерним кислим смаком та різким запахом.

Запитання 5

Виберіть продукт, який утвориться при гідролізі крохмалю:

варіанти відповідей

фруктоза;

глюкоза;

суміш глюкози та фруктози;

сахароза.

Запитання 6

Позначте формули речовин, які реагують з купрум(ІІ) гідроксидом:

варіанти відповідей

С6Н12О6

С2Н5ОН

6Н10О5)n

C3H5(OH)3

Запитання 7

Вкажіть сполуки, які при взаємодії зі спиртами утворюють естери:

варіанти відповідей

вуглеводи;

карбонові кислоти;

багатоатомні спирти;

жири.

Запитання 8

Виберіть ряд сполук, що належать до дисахаридів:

варіанти відповідей

сахароза і лактоза;

глюкоза і фруктоза;

крохмаль і целюлоза;

тристеарин і триолеїн.

Запитання 9

Вкажіть ряд, в якому сполуки розміщені в порядку зростання температури кипіння:

варіанти відповідей

етан, метанол, гліцерин, пропан, етанол;

метанол, пропан, етан, гліцерин, етанол;

етанол, етан, гліцерин, пропан, метанол;

етан, пропан, метанол, етанол, гліцерин.

Запитання 10

Вкажіть якісний реактив на крохмаль:

варіанти відповідей

Cu(OH)2

I2

Cu(OH)2, t0

Ag2O

Запитання 11

Вкажіть невідомі речовини у схемі перетворень:

А → триолеат→ В → С17Н35СООН

варіанти відповідей

А - гліцерин; В - С17Н33СООН;

А - С15Р31СООН; В - етанол;

А - СО2; В - СН3СООН

А - С17Н33СООН; В - гліцерин.

Запитання 12

Вкажіть продукти реакції С6Н12О6 → (бродіння)

варіанти відповідей

С2Н5ОН, Н2О

СО2, Н2О

С2Н5ОН, СО2

С12Н22О11

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест