Взаємне розміщення прямих у просторі

Додано: 22 грудня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 356 разів
12 запитань
Запитання 1

На малюнку зображено куб. Яким є взаємне розміщення прямих АВ і АВ1 ?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

мимобіжні

пермендикулярні

Запитання 2

На малюнку зображено куб. Яким є взаємне розміщення прямих Д1С1 і ВС ?

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

перетинаються

перпендикулярні

Запитання 3

Скільки різних площин можна провести через дві паралельні прямі ?

варіанти відповідей

одну

дві

безліч

жодної

Запитання 4

Скільки різних площин можна провести через дві мимобіжні прямі ?

варіанти відповідей

безліч

одну

дві

жодної

Запитання 5

Дано трикутну піраміду(див. мал.). Яке взаємне розміщення прямих АS і ВС ?

варіанти відповідей

паралельні

перетинаються

мимобіжні

перпендикулярні

Запитання 6

Пряма с перетинає пряму а і не перетинає пряму в, паралельну прямій а. Яке взаємне розміщення прямих в і с ?

варіанти відповідей

паралельні

мимобіжні

перпендикулярні

перетинаються

Запитання 7

На рисунку площини α і β перетинаються по прямій с. Пряма а належить площині α, пряма в - площині β. Яке з тверджень правильне ?

варіанти відповідей

прямі а і в перетинаються

прямі а і в паралельні

прямі а і в мимобіжні

прямі а і в паралельні або мимобіжні

Запитання 8

Дано куб (див. мал.). Серед наведених прямих укажіть ту, яка є перпендикулярною до прямої АА1.

варіанти відповідей

А1С

АВ1

ДД1

А1С1

Запитання 9

Як можуть бути розміщені дві прямі, якщо одна з них лежить у деякій площині, а друга перетинає цю площину?

варіанти відповідей

Прямі мимобіжні 

Прямі перетинаються 

паралельні

мимобіжні або перетинаються

Запитання 10

Кутом між двома прямими, що перетинаються, називають величину того з кутів, утворених при їхньому перетині, який ...

варіанти відповідей

не більший за 180⁰

не більший за 90⁰

більший за 90⁰

 більший за 180⁰

Запитання 11

Кут між прямими, які перетинаються та відповідно паралельні даним мимобіжним прямим - це кут ...

варіанти відповідей

між двома мимобіжними прямими

між двома паралельними або мимобіжними прямими

 між двома паралельними прямими

між двома мимобіжними і паралельними прямими

Запитання 12

Якщо кут між двома прямими, які перетинаються, дорівнює ..., то такі прямі називають ...

варіанти відповідей

180⁰, перпендикулярними

 0⁰, перпендикулярними

90⁰, перпендикулярними

90⁰, паралельними

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест