оптика №2

Додано: 20 жовтня 2020
Предмет: Фізика
12 запитань
Запитання 1

Площина, перпендикулярна оптичній осі, розташована у фокусі лінзи, називається 

варіанти відповідей

фокальною площиною

фокусною відстанню

фокусною площиною

головною оптичною віссю

Запитання 2

Кутом заломлення називається кут між

варіанти відповідей

відбиваючою поверхнею і заломленим променем;

перпендикуляром і заломленим променем;

відбиваючою поверхнею і перпендикуляром;

заломленим променем і поверхнею, що відбиває.

Запитання 3

Пряму, що проходить через центр сферичної поверхні називають:

варіанти відповідей

центральним променем

побічною оптичною віссю

головною оптичною віссю

радіусом лінзи

Запитання 4

Якщо промінь світла йде з більш оптично густого середовища в менш оптично щільну середу, то відносний показник заломлення середовища дорівнює

варіанти відповідей

n=V1 /V2;

n=V2 /V1;

n=C /V;

n=V/C.

Запитання 5

Оптична сила лінзи дорівнює 0,5 дптр, визначте фокус такої лінзи

варіанти відповідей

2 м;

0,5 м;

4 м;

0,05 м.

Запитання 6

Розсіювальна лінза дає дійсне зображення, коли предмет знаходиться

варіанти відповідей

за 2F;

така лінза ніколи не дає дійсне зображення.

між F і оптичним центром лінзи;

серед відповідей немає правильного.

Запитання 7

Кутом падіння називається кут між

варіанти відповідей

відбитим променем і падаючим;

відбиваючою поверхнею і падаючим променем;

перпендикуляром і падаючим променем;

заломленим променем і поверхнею, що відбиває.

Запитання 8

Середовище, в якому світло поширюється з меншою швидкістю є

варіанти відповідей

менш оптично щільною;

більш оптично щільною;

світло в будь-яких середовищах поширюється з однаковою швидкістю.

серед відповідей немає вірної.

Запитання 9

Лінійне збільшення лінзи це:

варіанти відповідей

ставлення лінійного розміру зображення до лінійного розміру предмета

ставлення розміру предмета до розміру зображення

відстань від зображення до лінзи

відстань від лінзи до зображення

Запитання 10

Абсолютний показник заломлення середовища дорівнює

варіанти відповідей

n=V1 /V2;

n=V2 /V1

n=C /V;

n=V/C.

Запитання 11

Якщо розмір предмета дорівнює 2 см, а розмір його зображення 3 см, то збільшення лінзи 

варіанти відповідей

2/3;

1,5;

6;

1.

Запитання 12

Збираюча лінза дає уявне зображення, коли предмет знаходиться

варіанти відповідей

за 2F;

між F і оптичним центром лінзи;

перед 2F;

вона ніколи не дає уявного зображення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест