9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Орфографічна норма

Додано: 30 березня
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

Спрощення приголосних позначається на письмі у всіх словах рядка

варіанти відповідей

автовлас..ник, пристрас..ний, облас..ний

йодовміс..ний, жаліс..ливий, контрас..ний

очис..ний, шіс..надцять, доблес..ний

швидкіс..ний, учас..ник, зап'яс..ний

улес..ливий, хвас..ливий, архівартіс..ний

Запитання 2

Правильно написано всі слова рядка

варіанти відповідей

студенство, мистецтво, просвітництво

кравецтво, слідство, кролівництво

братство, стрілецство, будівництво

пасічництво, жіноцтво, свідотство

чиновництво, ворожбитство, сиріцтво

Запитання 3

Знак м'якшення на місці пропуску пишеться у всіх словах рядка

варіанти відповідей

вознос..ся, брин..чати, зган..бити

кіл..цевий, красун..чик, візуал..ний

різ..бяр, обвін..чати, зат..марити

павіл..йон, по-братерс..ки, на стежин..ці

устан..те, кур..йоз, на вишен..ці

Запитання 4

Орфографічну помилку допущено в рядку

варіанти відповідей

міжз'їздівський, верб'я, морквяний,

різьб'яр, краков'як, горохвяний

дит'ясла, зоряний, реп'ях

Рейк'явік, роз'юшити, ряска

Запитання 5

Дві літери слід писати у всіх словах рядка

варіанти відповідей

велелю(д/дд)я, роздо(л/лл)я, царстве(н/нн)ий

верхові(т/тт)я, злиде(н/нн)ий, обіця(н/нн)ий

моното(н/нн)ий, су(д/дд)івський, знаря(д/дд)я

пере(л/лл)ю, приви(д/дд)я, бджоли(н/нн)ий

широче(н/нн)ий, зі(л/лл)я, тополи(н/нн)ий

Запитання 6

Частку НЕ треба писати окремо з наступним словом у реченні

варіанти відповідей

У польоті, ніким не/бачені, я спрямовую кораблі.

Регоче й гримить голубим океаном не/розтрачена юність моя.

Не/полоханий спокій над Києвом сонним дріма.

Хай падають із неба зорі, немов не/зібране зерно.

І довгий рік чекають марно рядки не/читаних книжок.

Запитання 7

Правил уживання великої літери дотримано

варіанти відповідей

сесія Івано-Франківської обласної Ради

Постанова Кабінету Міністрів України

Міжнародний комітет Червоного хреста

Кримська астрофізична обсерваторія

кафедра Новітньої історії України

Запитання 8

Власну назву треба брати в лапки в усіх рядках, ОКРІМ

варіанти відповідей

зупинка Політехнічний інститут

священний Коран

Шевченків Кобзар

опера Тарас Бульба

літак Мрія

Запитання 9

Літеру и треба писати на місці пропуску у всіх словах рядка

варіанти відповідей

т..нденція, каз..но, Аргент..на

ч..пси, сп..ртовий, Ваш..нгтон

дез..нфекція, д..зель, кор..да

шн..цель, д..лема, ч..лійський

м..грень, коаліц..я, Мекс..ка

Запитання 10

Помилку в поділі слова для переносу допущено в рядку

варіанти відповідей

сиві-ють, виднок-руг, небес-ний

пре-святий, узбі-ччя, трав'я-ний

баталь-йон, урожай-ний, поя-ва

зуст-річний, заме-тіль, ате-льє

водо-йма, ор-линий, лис-тяний

Запитання 11

Разом треба писати кожне складне слово рядка

варіанти відповідей

конусо/подібний, повно/цінний, казково/пісенний

животворно/цілющий, тепло/обмінний, зло/язикий

соколино/зорий, чисто/сердечний, дрібно/плідний

вільно/думний, само/ствердження, кисло/терпкий

давньо/грецький, дво/рівневий, серцево/судинний

Запитання 12

Через дефіс треба писати кожне складне слово рядка

варіанти відповідей

чесько/польський, західно/європейський, нью/йоркський

еколого/правничий, південно/західний, лісо/степовий

гірко/солоний, логіко/граматичний, медико/хірургічний

жовто/гарячий, емоційно/забарвлений, світло/брунатний

соціально/економічний, вагоно/ремонтний, жовто/бурий

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест