24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

ОРФОГРАФІЯ ІІІ 10, 11 клас

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 6 разів
22 запитання
Запитання 1

Визначити рядок, в якому допущено помилку 

варіанти відповідей

Борисівна, Анатоліївна, Григорівна

Вадимович, Михайлович, Віталієвич

Петрівна, Олегівна, Георгіївна

Кузьмич, Ярославович, Юрійович

Запитання 2

     Правильно написані всі слова в рядку

варіанти відповідей

спакований, розмальований, безпечний, прикріплений

сховок, безправ’я, розказаний, прежовклий

безпорадний, призвіще, розламаний, стискання

прехолодний, бестурботний, сфальсифікувати,стурбований

Запитання 3

Через дефіс варто писати всі слова у рядку

варіанти відповідей

по\бойовому, будь\де, пліч\о\пліч

по\нашому, без\відома, колись\то

раз\у\раз, сяк\так, казна\куди

по\українськи, десь\інколи, що\духу

де\не\де, по\третє, до\речі

Запитання 4

    Спрощення приголосних на письмі треба позначити в усіх словах рядка

варіанти відповідей

проїз..ний, піс..ний, парламен..ський

хрес..ний, артис..ці, пристрас..ний

ус..ний, улес..ливий, шіс..надцять

вартіс..ний, швидкіс..ний, щотиж..ня

Запитання 5

Спрощення приголосних відбувається в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

балас..ний, піз..ній, гіган..ський, безсовіс..ний  

зап'яс..ний, зліс..ний, захис..ник, буревіс..ник  

заздріс..ний, кіс..лявий, бороз..на, улес..ливий 

безвиїз..ний, пристрас..ний, чес..но, піз..но 

студен..ство, виїз..ний, тиж..невий 

Запитання 6

   Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

груп..а, нет..о, коміс..ія

клас.., тер..аса, сю..реалізм

ап..аратура, і..раціональний, крос..ворд

мас..аж, оперет..а, донба..ський

кол..егія, ман..а, коміс..ія

Запитання 7

Усі прикметники пишуться разом у рядку:

варіанти відповідей

волого/тепловий, вторинно/електронний, всесвітньо/відомий

взаємо/залежний, загально/відомий, волого/стійкий

воєнно/промисловий, легко/одягнений, синьо/жовтий

дизель/моторний, щиро/сердний, біло/сніжний

вічно/зелений, військово/полонений, м'ясо/молочний

Запитання 8

Правильно написано слова в рядку:

варіанти відповідей

реформений, тьм'яний, нездоланність

умотивованість, ешелоний, єдинний

навмання, спросоння, попідвіконню, антенний

латуний, лляний, горохвянний, бездоганність

знань, згуртованний, височенний, роздоріжжя

Запитання 9

Через дефіс пишуться всі слова рядка

варіанти відповідей

Віч/на/віч, по/домашньому, будь/де

По/людськи, як/небудь, в/тричі

Колись/то, хтозна/куди, як/найбільше

На/радість, хоч/не/хоч, далеко/таки

Запитання 10

У якому рядку всі слова записано правильно

варіанти відповідей

Новий Рік, Всесвітня Рада Миру

Президент України, санаторій Буковина

комета Галлея, Франківські читання

Бібліотека світової літератури, Сізіфова праця

Запитання 11

Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

Відв...язати, Лук...янчук, різдв...яний

Тьм...яний, бур...ян, з...єднати

Моркв...яний, об...єднання, черв...як

Торф...яний, м...ята, п...ятсот

Запитання 12

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

І...раціональний, груп...а, Гол...андія

Ас...иміляція, ін...овація, священ...ий

Ал...ея, буд...ист, дік...енсівський

Пікас...о, контр...еволюція, віл...а

Запитання 13

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

зав...язка, бур...я

кип...ятити, гар...ячий

заозер...я, під...ярок

роз...юшиьи, гр...юкати

Запитання 14

Літеру з треба писати на місці крапок

варіанти відповідей

...тягнення

...чесати

...гризти

...корочення

Запитання 15

З великої літери треба писати лише перше слово у власних назвах

варіанти відповідей

Р(р)іздвяні С(с)вята

З(з)апорізька С(с)іч

В(в) кров а Р(р)ада

Є(є)вропейський С(с)оюз

Запитання 16

Частку не треба писати разом з наступним словом у рядку

варіанти відповідей

Ще не/завершена робота

Не/довга, але цікава лекція

Не/покоїтися про сина

Не/крутити носом

Запитання 17

Літеру у треба писати на місці пропусків у рядку

варіанти відповідей

знайшла .. шухляді, купив .. Києві, плавала .. воді

була ..фотографа, зайшла .. хвіртку, читати ..голос

їхати .. вагоні, зупинка .. навчанні, десь .. хаті

осінь .. Харкові, бути .. формі, допомогла .. війти

гуляв .. місті, блиск .. очах, добрий ..читель

Запитання 18

Літеру о на місці пропуску треба писати в усіх слова рядка

варіанти відповідей

г..няти, ш..вк, з..зуля

б..йовий, л..мити, ч..мусь

ч..ловік, б..гато, ч..рнетка

щ..чка, п..дібний, сл..в'янський

сх..пити, увеч..рі, г..рячий

Запитання 19

Усі слова написані правильно в рядку  

варіанти відповідей

викладатський, молотьба, вохкість 

чеський, дорожчати, свідоцтво 

криворізький, об’їзджати, французський 

інтелігентський, сонячний, надхнення 

тюркський, робітниство, сонячник 

Запитання 20

Відбувається подовження у формі орудного відмінка однини в усіх словах рядка

варіанти відповідей

піч, вісь, розкіш

ніч, молодь, приязнь

щирість, любов, подорож

глазур, міць, сіль

Запитання 21

Літеру в треба писати на місці пропусків у рядку

варіанти відповідей

приїхала .. Сваляву, купалася .. озері

навчаюся .. гімназії, зайшла .. хвіртку

узяла .. оренду, знайшла .. садку

працював .. Україні, існує .. світі

зроблено .. Китаї, спитав .. вчителя

Запитання 22

Апостроф ставиться в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити 

кам..яніти, без..ядерний, кур..йозний, медв..яний 

солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра 

пір..я, м...ясний, прив..ялений, п..єдестал 

львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест