25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

ОРФОГРАФІЯ V 10, 11 клас

Додано: 28 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 10 клас
Тест виконано: 12 разів
22 запитання
Запитання 1

Апостроф ставиться в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

м..ятний, роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити 

кам..яніти, без..ядерний, кур..йозний, медв..яний 

солов..ї, тьм..яно, кон..юктивіт, грав..юра 

пір..я, м...ясний, прив..ялений, п..єдестал 

Запитання 2

Префікс при- треба писати в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

пр..тихнути, пр..бережний, пр..буток 

пр..біднюватися, пр..везений, пр..славний  

пр..солодити, пр..солодкий, пр..сісти 

пр..добрий, пр..міський, пр..чинити 

Запитання 3

Префікс пре- треба писати в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

пр..вражий, пр..велебний, пр..дивний, пр..святий 

пр..хороший, пр..благий, пр..бережний, пр..красний 

пр..жовтий, пр..гірклий, пр..освященний, пр..новий 

пр..тихий, пр..жовкати, пр..непорочний, пр..дивний 

Запитання 4

Префікс с- треба писати в усіх словах рядка 

варіанти відповідей

(з, с)понукати, (з, с)плавити, (з, с)класти,

(з, с)чепити 

(з, с)терти, (з, с)хованка, (з, с)постереження,

(з, с)сушити 

 (з, с)формувати, (з, с)хибити, (з, с)тримуваний, (з, с)пиляний  

(з, с)хвалювати, (з, с)фокусувати, (з, с)цілити,

(з, с)шити 

Запитання 5

Прикметники з суфіксом -ЗЬК- утворюються від усіх іменників рядка 

варіанти відповідей

Золотоноша, молодець, студент, Буг 

Волга, товариш, турист, черкес 

Криворіжжя, Забужжя, Прага, Париж 

француз, ремісник, турок, брат 

Запитання 6

Виділене слово слід писати з малої літери в рядку  

варіанти відповідей

Йшли ми до (Ш, ш)евченкового генія духу золотого зачерпнуть! 

Щороку в Україні відбуваються (Ш, ш)евченківські читання.  

Оригінальні (Ш, ш)евченкові твори дають інформацію про життя поета.

Живе й не вмирає (Ш, ш)евченківська мати - кріпачка, забута не раз. 

Запитання 7

Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з буквою И

варіанти відповідей

Алж..р, еруд..ція, р..читатив, ш..фон 

вент..ляція, с..стема, д..сертація, кор..фей 

д..намічний, метод..ка, ц..вілізація, д..лікатний   

пр..нциповий, д..корація, д..ректор, р..торика  

Запитання 8

Через дефіс пишуться всі слова в рядку 

варіанти відповідей

генерал/майор, кіловат/година, світло/зелений

південно/бережний, південно/східний, північно/західний 

військово/транспортний, військово/зобов'язаний, військово/юридичний 

ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий 

Запитання 9

Усі складні слова потрібно писати разом у рядку 

варіанти відповідей

вічно/зелений, жовто/грудий, науково/фантастичний  

дрібно/листий, спортивно/оздоровчий, електро/ремонтний  

важко/атлетичний, військово/патріотичний, мало/досвідчений  

електро/магнітний, кам'яно/вугільний, валютно/фінансовий 

євро/інтеграційний, старо/український, південно/кримський 

Запитання 10

Разом треба писати всі займенники рядка 

варіанти відповідей

аби/хто, де/котрий, будь/що, хто/небудь 

де/хто, чий/небудь, аби/кому, де/кому 

де/якого, аби/кому, кому/сь, ні/чим 

що/небудь, де/який, будь/який, чого/небудь 

Запитання 11

Через дефіс треба писати всі займенники в рядку

варіанти відповідей

аби/чий, хтозна/кому, бозна/чий, ні/хто

ані/чий, будь/хто, бозна/кого, чий/небудь

де/котрий, що/небудь, ні/скільки, хто/сь

будь/який, хтозна/чиє, казна/що, який/небудь

Запитання 12

Через дефіс пишуться всі прислівники в рядку 

варіанти відповідей

по/нашому, в/нічию, ледве/ледве, сяк/так 

з/рештою, врешті/решт, хтозна/куди, вряди/годи 

мало/помалу, віч/на/віч, десь/інколи, по/латині 

по/двоє, по/друге, по/третє, по/сучасному 

Запитання 13

Правильно записано всі прислівники рядка 

варіанти відповідей

по сусідськи, удвох, з гори, на диво 

віднині, нашвидку, на жаль, до вподоби 

десь-інде, підчас, допобачення, сповна 

з роду-віку, нащастя, на виворіт, здалека 

Запитання 14

Частка НЕ пишеться ОКРЕМО з усіма словами рядка  

варіанти відповідей

не/досліджені ще питання; не/зчувся, як заснув; не/спитавши дозволу 

не/зводячи очей, не/привітно шуміли, не/здужав підняти 

будинок не/збудований; трохи не/дочуваючи; не/перевірений мною текст 

не/можна передбачити; не/чуваний успіх; нічому не/навчено 

не/захищений від вітру сад; не/просячи допомоги; не/треба поспішати 

Запитання 15

Частка НЕ пишеться РАЗОМ з усіма словами рядка 

варіанти відповідей

не/довгочасні стосунки; не/спростований факт; не/високе дерево 

 не/начебто знаю; не/ясний, а похмурий; не/сказанне диво 

не/виконавши проект; не/званий гість;

не/розроблені питання 

не/активний учень; ще не/розв'язані проблеми; не/гайні вказівки   

Запитання 16

Спрощення в групах приголосних на письмі відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

гіган…ський, ряс…ний, доблес…ний, безжаліс…но.

студен…ський, прої..ний, захис…ник, улес…ливий

аванпос…ний, тріс..нути, випус…ний, безжаліс…ний

благовіс…ний, блис…нути, тиж…невий, кількіс…ний

Запитання 17

М’який знак на місці пропуску НЕ пишеться в усіх словах рядка

варіанти відповідей

батал…йон, ремін…чик, Гор…кий, він…ця.

кружал…це, граєш…ся, сміют…ся, кобзар… .

л…лєш, жен…шень, нян…чити, спіл…ник.

уман…ський, мен…ший, сопіл…ці, кур…йозний

Запитання 18

У котрому рядку допущені помилки в правописі

варіанти відповідей

дискомфорт, клієнт, Єгипет, джинс

вітамін, дельфін, титанік, тріо

дістанція, дезактивація, пинцет, піца

вимпел, дифтонг, ідилія, калмик,

Запитання 19

У котрих рядках допущено орфографічні помилки

варіанти відповідей

медв’яний, брутто, народний депутат України, до побачення, Уманщина

безсонний, всеж-таки, ад’ютант, утричі, пів огірка

на сміх, совісний, Нью-Йорк, сіро-синій, благословенний

ахіллесова п’ята, алма-атинський, беззастережно

Запитання 20

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

кар...єра, комп...ютер, куп...юра

бар...єр, прем...єра, п...юре

інтер...єр, п...єдестад, мавп...ячий

об...єктив, ар...єргард, ін...єкція

Запитання 21

Літеру с треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

...кісний, ...чорнілий, ...ходити

...фабрикувати, ...повідь, ...тверджувати

....плеснути, ....тулити, ...цідити

...шити, ...крикнути, ...турбований

Запитання 22

Літеру е треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

ш..рокий, вес..лий, буз..на, чуж..на

ч..решня, вел..тень, щ..друвати, пл..кати

бер..зень, дал..на, ч..мний, дел..гувати

ц..ментний, б..нтежний, дир..гент, пер..лаз

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест