Орфографія

Додано: 29 квітня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 23 рази
12 запитань
Запитання 1

Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з буквою И

варіанти відповідей

Алж..р, еруд..ція, р..читатив, ш..фон 

вент..ляція, с..стема, д..сертація, кор..фей 

д..намічний, метод..ка, ц..вілізація, д..лікатний   

пр..нциповий, д..корація, д..ректор, р..торика  

Запитання 2

Помилку в написанні слова допущено в рядку

варіанти відповідей

кипарис, азимут, косінус

інженер, скепсис, символіст

дивізіон, антагонізм, шкіпер

партитура, афоризм, акціонер

аквамарин, сюїта, шифон

Запитання 3

Подвоєння літер НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

і..новація, а..нотація, рок..око

дол..ар, ас..ортимент, новел..а

брут..о, бюл..етень, трас..а

груп..овий, шас..і, сюр..еалізм

гол..андець, мас..а, шос..е

Запитання 4

Виділене слово слід писати з малої літери в рядку  

варіанти відповідей

Йшли ми до (Ш, ш)евченкового генія духу золотого зачерпнуть! 

Щороку в Україні відбуваються (Ш, ш)евченківські читання.  

Оригінальні (Ш, ш)евченкові твори дають інформацію про життя поета.

Живе й не вмирає (Ш, ш)евченківська мати - кріпачка, забута не раз. 

Запитання 5

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

кар...єра, комп...ютер, куп...юра

бар...єр, прем...єра, п...юре

інтер...єр, п...єдестад, ф..юзеляж

об...єктив, ар...єргард, ін...єкція

Запитання 6

З МАЛЕНЬКОЇ БУКВИ треба писати виділене слово в рядку

варіанти відповідей

(В/в)ерхня Хортиця

(К/к)иївська Русь

(П/п)івденні степи

супутники (З/з)емлі 

(З/з)ахідна Україна

Запитання 7

Усі власні назви написано правильно в рядку

варіанти відповідей

Нестор Літописець, автомобіль "Таврія", Грінченків словник, Михайлівський Золотоверхий Собор

палата мір і вимірювальних приладів, День незалежності, станція метро "Київська", Авгієві стайні

Мати-й-мачуха, Великий народний хурал республіки Монголія, Перше Вересня, море достатку на місяці

Новий рік, Республіканське виробниче об'єднання "Поліграфкнига", течія Гольфстрім, Південно-Західна залізниця

Чумацький Шлях (сузір'я), Полтавський шлях (вулиця), вулиця Ярославів Вал, Балканський півострів

Запитання 8

   Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

груп..а, нет..о, коміс..ія

клас.., тер..аса, сю..реалізм

ап..аратура, і..раціональний, крос..ворд

мас..аж, оперет..а, ан..отація

кол..егія, монак..ський, коміс..ія

Запитання 9

З великої літери треба писати лише перше слово у власних назвах

варіанти відповідей

Р(р)іздвяні С(с)вята

З(з)апорізька С(с)іч

В(в) ерховна Р(р)ада

Є(є)вропейський С(с)оюз

Запитання 10

Обидві власні назви треба писати в лапкух у рядку:

варіанти відповідей

село Веселе, фабрика Світоч

роман Плаха, печиво Сюрприз

готель Харків, дівчина Марія

холодильник Норд, місто Острог

площа Свободи, газета Експрес

Запитання 11

Літеру і треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

г...рлдянда, лаб...ринт, Т...бет

еск...мос, м...трополія, тр...умф

інц...дент, б...сквіт, аж...отаж

сандв...ч, дез...нфекція, ек...паж

Запитання 12

Правил уживання великої літери дотримано в рядку

варіанти відповідей

Київська область, Майдан Незалежності

Кримський півострів, сузір'я великого Пса

Григорій Квітка-Основ'яненко, Республіка Польща

Друга Світова Війна, Організація Об'єднаних Націй

Конституція України, драма - феєрія "Лісова Пісня"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест