Орфографія ЗНО

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Копія з тесту: Орфографія ЗНО
24 запитання
Запитання 1

Через дефіс треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

навчально/виховний, хлібо/булочний, червоно/гарячий

всесвітньо/історичний, дерево/обробний, матеріально/технічний

азотно/фосфорний, лимонно/кислий, військово/стратегічний

історико/культурний, суспільно/політичний, віце/президент

Запитання 2

Через дефіс треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

криваво/червоний, південно/західний, народно/пісенний

темно/синій, червоно/грудий, івано/франківський

м'ясо/молочний, гірко/солоний, сніжно/білий

кам'яно/вугільний, екстра/ординарний, давньо/український

Запитання 3

Правильно написано всі слова в рядку

варіанти відповідей

розрівняти, скалічений, безцільний, сповідати, прізвище

зжувати, безцензурний, пригірський, сцілення, зсунути

предобрий, стискач, беспечний, сформувати, роз'їхалися

схований, схибити, роскроїти, беззаконня, примружити

безсторонній, розмноження, схопити, премара, безлад

Запитання 4

Через дефіс треба писати всі слова в рядку

варіанти відповідей

психолого/педагогічний, садово/парковий, військово/зобов'язаний

українсько/польський, історико/культурний, ультра/модний

ясно/синій, яхт/клуб, глибокий/преглибокий

ясно/чолий, пишно/мовний, кіно/драматургія

Запитання 5

Через дефіс пишуться всі слова в рядку 

варіанти відповідей

генерал/майор, кіловат/година, світло/зелений

південно/бережний, південно/східний, північно/західний 

військово/транспортний, військово/полонений, військово/юридичний

ясно/зелений, ясно/окий, ясно/золотистий 

вогне/гасник, хліб/сіль, зліт/посадка 

Запитання 6

При- пишемо в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..азовський, пр..близно, пр..крашати, пр..освященство

пр..краса, пр..права, пр..землення, пр..фронтовий

пр..бій, пр..подобний, пр..блудний, пр..смерковий

пр..співувати, пр..старкуватий, пр..амбула, пр..будова

пр..стрій, пр..меншений, пр..нишклий, пр..старий

Запитання 7

Літеру и треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

вар..во, вул..чка, вовч..ня, схов..ще

кот..чок, печ..во, виховат..ль, вогн..ще

водич..нька, добр..во, страхов..сько, пал..во

русалч..н, кринич..нька, парканч..к, згар..ще

плет..во, порадн..ця, посміхов..сько, доньч..н

Запитання 8

Правильно поділено на частини для переносу кожне слово в рядку

варіанти відповідей

дере-во, при-йти, бу-джу

рай-он, при-тримати, Дні-про

відкри-ти, книж-ка, заход-жу

каз-ка, при-датний, мрі-я

Запитання 9

Літеру И треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

пр..мружити, пр..гірклий, пр..боркати

пр..ходити, пр..єднати, пр..зирливий

пр..д`явити, пр..більшений, пр..тихлий

пр..будова, пр..кордонний, пр..звище

пр..подобний, пр..шитий, пр..співувати

Запитання 10

Подвоєні літери треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

свяще(н/нн)ий, ві(с/сс)ю, осер(д/дд)я

бездога(н/нн)ий, розкі(ш/шш)ю, І(л/лл)я

сі(л/лл)ю, одухотворе(н/нн)ий, зва(н/нн)я

узбі(ч/чч)я, освітле(н/нн)ість, ті(н/нн)ю

пі(в/вв)ікна, залізя(ч/чч)я, да(н/нн)ий

Запитання 11

Допущено орфографічну помилку в рядку

варіанти відповідей

багатий - багатство, брат - братський - братство

завод - заводський, інтелігент - інтелігентський

люд - людство, пропагандист - пропагандиський

студент - студентство, залісся - заліський

Запитання 12

Літеру і треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка

варіанти відповідей

г...рлдянда, лаб...ринт, Т...бет

еск...мос, м...трополія, тр...умф

інц...дент, б...сквіт, аж...отаж

сандв...ч, дез...нфекція, ек...паж

Запитання 13

З великої літери треба писати лише перше слово у власних назвах

варіанти відповідей

Р(р)іздвяні С(с)вята

З(з)апорізька С(с)іч

В(в) ерховна Р(р)ада

Є(є)вропейський С(с)оюз

Запитання 14

Усі власні назви написано правильно в рядку

варіанти відповідей

Нестор Літописець, автомобіль "Таврія", Грінченків словник, Михайлівський Золотоверхий Собор

палата мір і вимірювальних приладів, День незалежності, станція метро "Київська", Авгієві стайні

Мати-й-мачуха, Великий народний хурал республіки Монголія, Перше Вересня, море достатку на місяці

Новий рік, Республіканське виробниче об'єднання "Поліграфкнига", течія Гольфстрім, Південно-Західна залізниця

Чумацький Шлях (сузір'я), Полтавський шлях (вулиця), вулиця Ярославів Вал, Балканський півострів

Запитання 15

   Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

варіанти відповідей

груп..а, нет..о, коміс..ія

клас.., тер..аса, сю..реалізм

ап..аратура, і..раціональний, крос..ворд

мас..аж, оперет..а, ан..отація

кол..егія, монак..ський, коміс..ія

Запитання 16

Виділене слово слід писати з малої літери в рядку  

варіанти відповідей

Йшли ми до (Ш, ш)евченкового генія духу золотого зачерпнуть! 

Щороку в Україні відбуваються (Ш, ш)евченківські читання.  

Оригінальні (Ш, ш)евченкові твори дають інформацію про життя поета.

Живе й не вмирає (Ш, ш)евченківська мати - кріпачка, забута не раз. 

Запитання 17

З МАЛЕНЬКОЇ БУКВИ треба писати виділене слово в рядку

варіанти відповідей

(В/в)ерхня Хортиця

(К/к)иївська Русь

(П/п)івденні степи

супутники (З/з)емлі 

(З/з)ахідна Україна

Запитання 18

Апостроф треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

кар...єра, комп...ютер, куп...юра

бар...єр, прем...єра, п...юре

інтер...єр, п...єдестад, ф..юзеляж

об...єктив, ар...єргард, ін...єкція

Запитання 19

Позначте рядок, у якому всі слова іншомовного походження пишуться з буквою И

варіанти відповідей

Алж..р, еруд..ція, р..читатив, ш..фон 

вент..ляція, с..стема, д..сертація, кор..фей 

д..намічний, метод..ка, ц..вілізація, д..лікатний   

пр..нциповий, д..корація, д..ректор, р..торика  

Запитання 20

Позначте рядок, у якому в усіх словах потрібно ставити апостроф

варіанти відповідей

Верф...яний, вм..ятинка, двох...ярусний, загір...я;

Вольтер...янець, зв...язати, горохв...яний, кам...яниця; 

Запитання 21

Позначте рядок, у якому в усіх словах іншомовного походження не відбувається подвоєння

варіанти відповідей

Крос...ворд, буд...изм, іл....юзія, ма..сажер, опере...та;

Метал...ічний, мец...о-сопрано, ак...умулятор, телеграм...а.


Запитання 22

Позначте рядок, у якому в усіх словах відбувається спрощення в групах приголосних, що позначається на письмі

варіанти відповідей

Безпристрас...ний, заздріс...ний, ненавис...ний, улес...ливо;

Форпос...ний, жаліс...ливий, надкіс...ниця, мес...ник; 

Запитання 23

Позначте рядок , у якому в усіх словах потрібно писати літеру е

варіанти відповідей

Кор...н...плоди, вип....щ...ний, долон...чка, м...тричний, конф...денційний.

Меч...носець, сут...ніти, зат...сатися, дуж...чка, закор...нілий; 

Запитання 24

Позначте рядок, у якому потрібно писати буквосполучення ьо

варіанти відповідей

Заброн...ований, кол...ористий, внахл...ост, кл...ош;

Вит...охкувати, ку...овдити, облиц...ований, мал....ок; 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест