1 липня о 18:00Вебінар: Дискусія та дебати в освітньому процесі

к.р.2 10кл

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 27 разів
21 запитання
Запитання 1

2. Укажіть функціональну групу карбонових кислот:

варіанти відповідей

   – C = O ;   

  – COH; 

  – CОOH;

  – OH. 

Запитання 2

3. Укажіть формулу речовини, яку використовують для виявлення крохмалю:

варіанти відповідей

KMnO4;

Cu(OH)2;

CuSO4;

 I2.

Запитання 3

5. Розмістіть речовини за зростанням їх відносних молекулярних мас:

а) С2Н5ОН;              

б)  С3Н8;         

в) СН3СООН;

г) СН3ОН.

варіанти відповідей

 б, в, а, г,.

а, г,в,б.

 г, б,а,в

 а; б;  в;  г.

Запитання 4

Установіть відповідність між типом хімічної реакції та її рівнянням:

1)   розкладу              а) С6Н12О6 + Н2 → С6Н14О6

2)   сполучення        б) 2С2Н5ОН +2Na →2C2H5ONa +H2

3)   заміщення           в) C6H12O6 →2C2H5OH + 2CO2

4)   обміну                г) CH3COOH +NaOH →CH3COONa +H2O

варіанти відповідей

1) - а); 2) - в); 3) - б); 4) - г).

1) - в); 2) - а); 3) - б); 4) - г).

1) - г); 2) - а); 3) - б); 4) - в).

1) - в); 2) - а); 3) - г); 4) - б).

Запитання 5

Укажіть послідовність реагентів у схемі перетворень:

С2Н→ С2Н6 → С2Н5Cl → С2Н5ОН → СН3СОН → СН3СООН

варіанти відповідей

H2 , HCl , Na2O, CuO, Cu(OH)2

H2 , Cl2 , H2O, CuO, NaOH

H2 , Cl2 , NaOH, CuO, Cu(OH)2

CH4 , Cl2 , H2O, CuO, Cu(OH)2

Запитання 6

Виберіть неправильне твердження

варіанти відповідей

 стеаринова і пальмітинова кислоти — вищі карбонові насичені кислоти

  мило — це натрієві і калієві солі вищих карбонових кислот

  жири — це естери гліцерину і вищих карбонових кислот

олеїнова кислота входить до складу твердих жирів

Запитання 7

Чому дорівнює сума коефіцієнтів в рівнянні реакції насичених одноатомних спиртів з лужним металом?


варіанти відповідей

3

4

5

7

Запитання 8

Продуктом реакції гідрування жиру є:

варіанти відповідей

мило

триглицерид

маргарин

 гліцерол

Запитання 9

Кристалічна безбарвна речовина з характерним запахом, внаслідок окиснення набуває рожевого кольору.

варіанти відповідей

етиленгліколь

фенол

бензол

  гексанол

Запитання 10

Висока густина і розчинність у воді етиленгліколю й гліцеролу пояснюється

варіанти відповідей

 кислотними властивостями

утворенням водневих зв'язків

гігроскопічністю

основними властивостями

Запитання 11

Укажіть речовини, з якими може реагувати етаналь:

варіанти відповідей

варіанти відповідей

кисень

 вода

 мідь

водень

купрум (ІІ) гідроксид

 калій гідроксид

Запитання 12

Для фенолу характерні реакції

варіанти відповідей

за гідроксильною групою

за ароматичним ядром і гідроксогрупою

за бензеновим ядром

  за розривом звязків Пі-електронної системи

Запитання 13

Найсильніші кислотні властивості має

варіанти відповідей

гліцерол

етанол

фенол

 етиленгліколь

Запитання 14

Вкажіть формулу гомолога метаналю 

варіанти відповідей

 C2H5OH

CH3COH

 C3H5(OH)3

 C2H5COОH

Запитання 15

Вкажіть суму кофіцієнтів в рівнянні спиртового бродіння глюкози

варіанти відповідей

4

3

5

6

Запитання 16

Яка кислота найслабша

варіанти відповідей

карбонатна

карболова

 оцтова

стеаринова

Запитання 17

Укажіть види ізомерії, характерні для насичених карбонових кислот  

варіанти відповідей

карбонового ланцюга

положення кратного зв'язку

 положення функціональної групи

міжкласова

Запитання 18

Встановіть послідовність речовин за зменшенням кількості атомів Карбону у їхніх молекулах:

а) гліцерол; б) фенол; в) метаналь; г) етилетаноат; д) етанова кислота

варіанти відповідей

а, в, г, б, д

в, д, а, г, б

в, д, б, г, а

 б, г, а, д, в

Запитання 19

Дайте назву сполуці за міжнародною номенклатурою:

варіанти відповідей

3,4-диметилпентан-2-ол

  3,4-диметилгексан-2-ол

 4-етил-3-метилпентан-2-ол

 2,3-диметилгексан-4-ол

Запитання 20

Визначте масу натрій феноляту, добутого з 376 г фенолу, масова частка домішок в якому складає 15%

варіанти відповідей

394,4 г

635,3 г

569,5 г

Запитання 21

Чому дорівнює маса безводної оцтової кислоти, одержаної зі 100 г технічного кальцій карбіду, масова частка домішок в якому складає 4%

варіанти відповідей

80 г

90 г

40 г

45 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест