25 червня о 18:00Вебінар: Компетентнісні завдання з природничої грамотності: від документів PISA до розширеного світогляду

Організація спадкового матеріалу еукаріотичної клітини

Додано: 2 лютого
Предмет: Біологія, 10 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

Назвіть кодуючу ділянку гена

варіанти відповідей

 термінатор

 інтрон

 промотор

екзон

Запитання 2


За функціональним значенням гени поділяють:

варіанти відповідей

білкові гени

конститутивні гени

структурні гени

регуляторні гени

Запитання 3

Сплайсинг-це...?

варіанти відповідей

процес синтезу білків з амінокислот, що каталізується рибосомою на матриці матричної РНК

процес вирізання інтронів, що відбувається в ядрі за участі малих ядерних РНК

процес самовідтворення нуклеїнових кислот, генів та хромосом.

процес, що відбувається при злитті двох вегетативних клітин.

Запитання 4

Гени, які контролюють активність структурних генів, називаються

варіанти відповідей

 структурні

  регуляторні

 псевдогени

Запитання 5

Гени, що кодують первинну структуру іРНК:

варіанти відповідей

 структурні

  регуляторні

псевдогени

Запитання 6

Здатність організмів зберігати й передавати спадкову інформацію наступним поколінням називається

варіанти відповідей

мінливістю

спадковістю

схрещування

Запитання 7

Сукупність усіх генів та міжгенних проміжків молекул ДНК людини, що містяться в ядрі та мітохондріях клітини -

варіанти відповідей

геном

хромосоми

хромосомний набір

Запитання 8

Позначте правильну послідовність функціонування еукаріотичного гена

варіанти відповідей

синтез білка-транскрипція-сплайсинг

транскрипція- синтез білка- сплайсінг

транскрипція-сплайсинг-синтез білка

Запитання 9

На які дві великі частини поділяється геном еукаріотів:

варіанти відповідей

ядерна і мітохондріальна

ядерна і нуклеоїдна

ядерна і позаядерна

ядерна і пластидна

Запитання 10

Гени, розташовані в мітохондріях і пластидах утворюють

варіанти відповідей

ядерну частину геному

позаядерну або цитоплазматичну частину геному

плазмідну частину геному

нуклеоїд

Запитання 11

Хромосоми - це складні комплекси, які складаються з ДНК та спеціальних білків, які називаються...

варіанти відповідей

гістони

плазміди

рибосомні

нуклеоїдні

Запитання 12

Найбільшими є геноми у ...

варіанти відповідей

Еукаріотів

Прокаріотів

Грибів

Вірусів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест