Організм як середовище існування. Паразитизм

Додано: 12 жовтня 2023
Предмет: Біологія, 11 клас
17 запитань
Запитання 1

Гостальне середовище існування - це...

варіанти відповідей

наземно-повітряне середовище існування

біотичне середовище існування

водне середовище існування

грунтове середовище існування

Запитання 2

Виберіть переваги гостального середовища мешкання перед іншими середовищами

варіанти відповідей

стабільність водного режиму

велика кількість їжі

значні температурні перепади

незахищеність мешканців

сталість сольового складу

відсутність температурних перепадів

обмеженість життєвого простору

наявність захисних бар'єрів

Запитання 3

Виберіть недоліки гостального середовища мешкання для його жителів:

варіанти відповідей

обмеженість життєвого простору

наявність захисних бар'єрів

обмеженість кисню

недостатня кількість світла

недостатня кількість їжі;

Запитання 4

Якщо паразит лише інколи заражає якогось хазяїна, то це

варіанти відповідей

облігатний паразитизм

факультативний паразитизм

ендопаразитизм

ектопаразитизм

Запитання 5

Оберіть представників ектопаразитів

варіанти відповідей

п'явка

коропоїд

аскарида

печінковий сисун

Запитання 6

Оберіть представників ендопаразитів

варіанти відповідей

воша

аскарида

трипаносома

кліщ

Запитання 7

Паразитами, які не можуть існувати поза межами організму свого хазяїна, називають

варіанти відповідей

облігатними

факультативними

едопаразитами

напівпаразитами

Запитання 8

Певні види жуків живляться в колоніях мурах ,імітуючи членів цієї колонії. Це приклад якої форми паразитизму

варіанти відповідей

гніздовий паразитизм

соціальний паразитизм

клептопаразитизм

надпаразитизм

Запитання 9

Паразитування одного паразита в іншому паразиті -це

варіанти відповідей

ендопаразитизм

надпаразитизм

клептопаразитизм

облігатний паразитизм

Запитання 10

Укажіть види морфологічних адаптацій паразитів:

варіанти відповідей

наявність присосок

виділення антиферментів

кігтики на лапках

висока плодючість

Запитання 11

До регресивних морфофізіологічних адаптацій належать:

варіанти відповідей

висока плодючість

редукція органів прикріплення

відсутність органів чуття

спрощення будови нервової системи

Запитання 12

Оберіть рослини-паразити

варіанти відповідей

омела

рафлезія

фітофтора

пирій повзучий

Запитання 13

Оберіть тварин - паразитів

варіанти відповідей

трипаносома

малярійний плазмодій

планарія

аскарида

Запитання 14

Паразитизм - це форма співіснування, коли:

варіанти відповідей

Один організм використовує іншого як місце існування

Один організм використовує іншого як джерело живлення

Паразит шкодить організму хазяїна

Паразит не впливає на організм хазяїна

Запитання 15

До паразитичних одноклітинних евкаріотів належать:

варіанти відповідей

Амеба звичайна

Малярійний плазмодій

Амеба дизентерійна

Евглена зелена

Лямблія

Запитання 16

Збудником малярії є:

варіанти відповідей

Малярійний комар

Малярійний плазмодій

Хвора на малярію людина

Запитання 17

До ектопаразитів відносяться:

варіанти відповідей

Лямблії

Трипаносоми

Блохи

Воші

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест