5 жовтня о 18:00Вебінар: Використання дитячого фольклору на уроках іноземної мови

Основа кінематики. Прямолінійний рівномірний рух.

Додано: 15 липня
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 181 раз
10 запитань
Запитання 1

Потяг рухається зі швидкістю 72 км/год. Визначте його шлях за 20 хв.


варіанти відповідей

1,2 км

20 км

140 км

24 км

58 км

Запитання 2

Рух равлика задано за допомогою графіка. Яку відстань проповзає равлик протягом часу з 20 с до 60 с?

варіанти відповідей

1 см

2 см

3 см

4 см

6 см

Запитання 3

Яке з рівнянь описує стан нерухомого тіла?

варіанти відповідей
Запитання 4

Що таке кінематика?

варіанти відповідей

розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху.

розділ механіки, в якому вивчають умови рівноваги нерухомих тіл.

розділ механіки, що вивчає механічний рух тіл, не розглядаючи причин, які цей рух зумовлюють.

основоположна фізична теорія, що в описі мікроскопічних об'єктів розширює, уточнює і поєднує результати класичної механіки і класичної електродинаміки. 

частина механіки, в якій вивчаються найзагальніші закони механічного руху або рівноваги матеріальних тіл і механічної взаємодії між ними.

Запитання 5

Матеріальна точка - це

варіанти відповідей

тіло, розмірами якого можна знехтувати в умовах даної задачі.

геометричний об'єкт, що має властивості тільки положення в просторі.

така точка, будь-який окіл якої містить принаймі одну точку даної множини.

Запитання 6

Які з наведених тіл можна вважати матеріальними точками? Оберіть декілька правильних відповідей.

варіанти відповідей

Земля, яка обертається навколо своєї осі

Потяг, у вагоня якого рухається пасажир

Земля, яка руїається навколо Сонця

Місяць, який рухається навколо Землі

Запитання 7

Що називають системою відліку?

варіанти відповідей

Тіло, відносно якого вивчається рух

Тіло відліку, пов'язана з ним система координат з нерухомим відносно неї годинником

Система координат з нерухомим відносно неї годинником

Система координат, відносно якої фіксується положення матеріальної точки

Запитання 8

Потяг рухається зі швидкістю 36 км\год. Коридором вагона йде в напрямку руху потяга пасажир зі швидкістю 2,5 м\с. З якою швидкістю рухається пасажир відносно колії?

варіанти відповідей

38,5 м\с

33,5 м\с

10 м\с

12,5 м\с

Немає правильної відповіді

Запитання 9

Точка рухається по колу радіусом 1 м. Визначити шлях і модуль переміщення точки за 1,5 оберти.

варіанти відповідей

l = 9,42 м, s = 0 м

l = 9,42 м, s = 2 м

l = 3,14 м, s = 3 м

l = 3,14 м s = 2 м

Немає правильної відповіді

Запитання 10

Матеріальна точка рухається прямолінійно і рівномірно зі стану спокою і за 10 с проходить 125 м. Чому дорівнює кінцева швидкість точки?

варіанти відповідей

50 м\с

25 м\с

20 м\с

12,5 м\с

Немає правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест