Тест з фізики 10 клас "Знайди помилку" з теми "Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху"

Тест допоможе вчителеві з"ясувати рівень засвоєння знань здобувачами освіти з теми "Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху". Тест можна використати на уроці, в якості домашнього завдання.

Додано: 31 липня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 232 рази
5 запитань
Запитання 1

Серед перелічених міркувань визнач ті, які містять помилку;

1. Рівномірним прямолінійним рухом називають рух, за якого тіло за будь-які однакові проміжки часу проходить однаковий шлях та має прямолінійну траєкторію руху.

2. За рівномірного руху швидкість є сталою величиною.

3. Швидкість тіла 20 м/с означає , що за 1 с тіло долає шлях 20 м.

4. Якщо поїзд за 3 години пройшов 270 км і при цьому не гальмував і не розганявся, то швидкість його руху становить 270 км/год.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 2

Знайди помилку:

1. Швидкістю називають відношення переміщення до проміжку часу, за який відбулося це переміщення.

2. Швидкість позначається буквою t.

3. Одиницею швидкості в системі СІ є км/год.

4. Прилад для вимірювання швидкості називається спідометр.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

Знайди помилку:

1. Рівняння залежності координати тіла х від часу t називається рівнянням руху.

2.З часом координата тіла збільшується, а шлях зменшується.

3. Вираз х=хохt називають рівнянням руху для випадку рівномірного прямолінійного руху вздовж обраної осі координат.

4. Початкова координата хо - це координата тіла в початковий момент часу t=0, вона може бути як додатною, так і від′ємною.

варіанти відповідей

2

3

1

4

Запитання 4

Знайди помилку:

1. Графіком залежності швидкості від часу під час рівномірного прямолінійного руху є пряма, яка паралельна осі Оt.

2. Якщо швидкість тіла під час рівномірного прямолінійного руху, напрямлена вздовж обраної осі координат, то графік швидкості лежить на осі Оt.

3. Якщо швидкість напрямлена проти обраної осі, то графік швидкості лежить нижче осі Оt.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 5

Знайди помилку:

1. Графіком залежності координати від часу під час рівномірного прямолінійного руху є крива.

2. Якщо тіло рухається вздовж обраної осі, то графіком х(t) є пряма, напрямлена вгору (висхідна), якщо проти осі - то спадна.

3. Чим більший кут між графіком руху та віссю Оt, тим швидкість менша.

4. Точка перетину графіків означає, що тіла мають спільну координату.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест