23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Основи

Додано: 4 квітня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 206 разів
21 запитання
Запитання 1

Укажіть формулу лугу

варіанти відповідей

А. Cu(OH)2

Б.Zn(OH)2

В. КOH

Г. Fe(OH)3

Запитання 2

Указати колір фенолфталеїну в лужному середовищі

варіанти відповідей

А. Білий

Б. Синій

В. Жовтий

Г. Малиновий

Запитання 3

Указати ряд з хімічними формулами нерозчинних основ

варіанти відповідей

А. Ba(OH)2 ;NaOH

Б. Zn(OH)2 ;Al(OH)3

В. Mg(OH)2 ;LiOH

Г. Fe(OH)3 ;KOH

Запитання 4

Указати основу, яка взаємодіє з кислотним оксидом - SO2

варіанти відповідей

А. NaOH

Б. Zn(OH)2

В. Al(OH)3

Г. Cu(OH)2

Запитання 5

Вкажіть речовину, яка утворюється під час термічного розкладання купрум(ІІ)  гідроксиду

варіанти відповідей

А. Cu2O

Б. CuO

В. CaO

Г. K2O

Запитання 6

Вибрати пару речовин, які можуть реагувати між собою:

варіанти відповідей

А. HCL i Ca(OH)2

Б. H2S i SO2

В. Na2O i KOH

Г. HNO3 i CO2

Запитання 7

Вкажіть групу, яка складається тільки з речовин, що реагують з барій гід­роксидом: О2

варіанти відповідей

А. N205, SO3, CuO

Б. C02, CuO, Na20

В.   K20, H20, ZnCl2

Г. HN03, H2S04, C02

Запитання 8

Визначте речовини А і D у схемі реакції CuS04 + А → D↓ + K2S04:

варіанти відповідей

А. KOН, Fe(OH)3;       

Б. KN03, Cu(N03)2;

В. КОН, Сu(ОН)2;       

Г. К, Cu;                

Запитання 9

Указати назву одного з продуктів реакції Fe(OH)3 + HCI →;                .

варіанти відповідей

А. натрій фторид;

Б. ферум (ІІ) хлорид;

В.ферум(ІІІ) сульфат;

Г.ферум(ІІІ) хлорид;

Запитання 10

2. Реакція нейтралізації - це реакція між...

варіанти відповідей

кислотою і основою

основою і сіллю

кислотою і сіллю

кислотою і основним оксидом

Запитання 11

3. Складіть рівняння реакції розкладу ферум(ІІІ) гідроксиду. Сума коефіцієнтів в цьому рівнянні

варіанти відповідей

6

3

5

4

Запитання 12

5. Складіть рівняння реакції між кальцій гідроксидом і сульфатною кислотою. Утворені продукти реакції матимуть назви.

1. водень; 2. кальцій оксид; 3. кальцій сульфат; 4. вода; 5 сульфур(V) оксид

варіанти відповідей

1,3

3,4

2,4

1,5

Запитання 13

Вкажіть складові основ:

 

варіанти відповідей

 метал і кислотний залишок

  метал і оксиген

  метал і гідроксильна група

 гідроген і кислотний залишок

Запитання 14

Вкажіть ряд сполук, що взаємодіють з натрій гідроксидом:

варіанти відповідей

 Сa, Na2O, HCl, NaСl

  SO2, HCl, H2SO4, FeCl3

  CO2, Na2CO3, CuO, Ca(OH)2

  Na2O, SO3, KCl, HNO3

Запитання 15

Алюмінй гідроксид:

  

варіанти відповідей

взаємодіє тільки з кислотою

взаємодіє тільки з лугом 

взаємодіє і з кислотою і з лугом

  не взаємодіє ні з кислотою.ні з лугом

Запитання 16

Позначте усі правильні твердження щодо основ: 

варіанти відповідей

  основи складаються з атомів неметалічних елементів і гідроксигруп

 луги можна виявити у водному розчині за допомогою індикаторів

 розчинні у воді гідроксиди називаються лугами

  число гідроксигруп,що припадає на один атом металічного елемента, дорівнює валентності цього елемента

  Цинк гідроксид є амфотерним гідроксидом

Запитання 17

Нерозчинні гідроксиди .....

варіанти відповідей

 реагують з кислотами

  реагують з оксидами

  піддаються термічному розкладу

  реагують з водою

Запитання 18

Вкажіть значення відносної молекулярної маси кальцій гідроксиду:

варіанти відповідей

 39 г/моль;

57 г/моль;

 74 г/моль;

  40 г/моль

Запитання 19

Луги це

варіанти відповідей

основи розчинені у воді

нерозчинені у воді

це розчинені кислоти

це розчинені солі

Запитання 20

Луги взаємодіють з

варіанти відповідей

кислотою

кислотними оксидами

солями

всі правильні

Запитання 21

Яким способом можливо добути нерозчинену основу

варіанти відповідей

сіль+вода

сіль+луг

сіль+кислота

сіль+оксид

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест