Основи. Фізичні та хімічні властивості

Додано: 1 квітня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 620 разів
16 запитань
Запитання 1

1. Укажіть, що називають основами:

варіанти відповідей

а) складні речовини, що складаються з двох елементів, один із яких Оксиген;

в) складні речовини, що складаються з атомів Гідрогену й кислотного залишку;

б) складні речовини, що складаються з йонів металів та однієї чи кількох гідроксогруп;

 г) складні речовини, що складаються з йонів металів і кислотних залишків.

Запитання 2

2.Укажіть ряд формул нерозчинних у воді основ:

варіанти відповідей

а) Ba(OH)2, NaOH, KOH, Ca(OH)2;

б) Fe(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3;

в) CaO, CuO, FeO, CrO, BaO;

г)CrO, BaO, Cu(OH)2, Al(OH)3.

Запитання 3

3.Укажіть ряд формул лугів:

варіанти відповідей

а) Ba(OH)2, NaOH, KOH, Ca(OH)2;

б) Fe(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3;

в) HCl, H2SO4, H3PO4, H2SiO3;

г) CaO, CuO, FeO, CrO, BaO.

Запитання 4

Укажіть назву зображеної основи:

варіанти відповідей

а) алюміній (ІІІ) гідроксид;

б) алюміній гідроксид;

в) алюміній (ІІІ) оксид;

г) алюміній сульфат.

Запитання 5

Укажіть ряд основних оксидів:

варіанти відповідей

а) NO2, SO2, CO2, SiO2, P2O5;

б) MgO, CaO, FeO, K₂O, BaO;

в) NaOH, KOH, Mg(OH)2, Al(OH);

г) H2SO4, HCl, H2CO3, HNO3.

Запитання 6

Оберіть формулу, нерозчинної у воді основи

варіанти відповідей

NaOH

Ва(OH)2

KOH

Fe(OH)2

Запитання 7

Укажіть назву розчинних основ

варіанти відповідей

луги

гідроксиди

гідрогеніди

гідрати

Запитання 8

Укажіть колір фенолфталеїну у лужному середовищі

варіанти відповідей

безбарвний

рожевий

малиновий

червоний

Запитання 9

Вкажіть суму коефіцієнтів у реакції Mg(OH)2 + HNO 3 →......

варіанти відповідей

12

4

8

6

Запитання 10

Які з перелічених сполук здатні розкладатись під час прожарювання:

варіанти відповідей

КOH

NaOH

Ba(OH)2

Zn(OH)2

Запитання 11

Позначте класи речовин, з якими реагують луги

варіанти відповідей

кислотні оксиди

основні оксиди

основи

кислоти

Запитання 12

Укажіть сполуку, що утвориться під час взаємодії ВаO з водою:

варіанти відповідей

Ва(ОН)2

ВаОН

H2BaO2

H2BaO3

Запитання 13

Укажіть сполуки, які утворяться під час взаємодії NaOH з SO3 :

варіанти відповідей

Na2SO4 і H2O

Na2SO4

Na2SO3 і H2O

Na2SO3

Запитання 14

Укажіть реакцію розкладу нерозчинних основ під час нагрівання

варіанти відповідей

 Cu(OН)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

2NaNO3 → 2NaNO2 + O2

Cu(ОН)2 → CuO + Н2О

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Запитання 15

Укажіть суму коефіцієнтів у реакції Al(OH)3+ HNO3

варіанти відповідей

4

8

6

9

Запитання 16

Укажіть продукти реакції взаємодії калій гідроксиду з фосфор (V) оксидом

варіанти відповідей

К33

Р2О3

К34

Н2О

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест