Основи. Кислоти.

Додано: 11 жовтня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Копія з тесту: Основи. Кислоти.
21 запитання
Запитання 1

Вкажіть рядок, що містить формули представників чотирьох класів неорганічних сполук

варіанти відповідей

Na2O, KCl, HNO3, CuSO4

CaO, CuCl2, H2SO4, Zn(NO3)2

SO2, H2SO4, BaCl2, Cu(OH)2

Na2SO3, HCl, CO2, H2S

Запитання 2

Оберіть правильні характеристики для речовини Ва(OH)2

варіанти відповідей

двохосновна кислота

нерозчинна у воді основа

змінює колір фенол-фталеїну на малиновий

луг

Запитання 3

Вкажіть назву сполуки, яка може взаємодіяти і з кислотами, і з лугами.

варіанти відповідей

Барій гідроксид

Алюміній гідроксид

Кальцій гідроксид

Ферум (ІІ) гідроксид

Запитання 4

Вкажіть метал, який не реагуватиме з хлоридною кислотою.

варіанти відповідей

Алюміній

Магній

Цинк

Мідь

Запитання 5

Вкажіть рядок, у якому записані назви речовин, кожна з яких взаємодіє з хлоридною кислотою

варіанти відповідей

мідь, магній оксид, ферум (ІІІ) гідроксид

цинк, силіцій (IV) оксид, барій оксид

натрій гідроксид, залізо, аргентум (І) нітрат

магній, водень, мідь

Запитання 6

Виберіть сіль, з якою прореагує нітратна кислота

варіанти відповідей

калій нітрат

натрій карбонат

барій сульфат

купрум (ІІ) сульфат

Запитання 7

Оберіть речовини, з якими реагуватиме калій гідроксид

варіанти відповідей

сульфідна кислота

стронцій оксид

карбон (IV) оксид

купрум (ІІ) хлорид

Запитання 8

Вкажіть пару речовин, які можна використати для добування купрум (ІІ) гідроксиду.

варіанти відповідей

купрум (ІІ) оксид і вода

купрум (ІІ) сульфат і натрій гідроксид

купрум (ІІ) сульфід і калій гідроксид

купрум (ІІ) оксид і сульфатна кислота

Запитання 9

Яка з перелічених сполук здатна розкладатись при нагріванні:

варіанти відповідей

КOH

NaOH

Sr(OH)2

Zn(OH)2

Запитання 10

Забарвлення метилового оранжевого у розчині хлоридної кислоти:

варіанти відповідей

не зміниться

стане жовтим

стане синім

стане рожевим

Запитання 11

Забарвлення фенол-фталеїну у розчині нітратної кислоти:

варіанти відповідей

не зміниться

стане червоним

стане синім

стане малиновим

Запитання 12

До розчину натрій гідроксиду долили кілька крапель фенол-фталеїну. Розчин став малиновим. Що відбудеться, якщо до нього додавати по краплях хлоридну кислоту?

варіанти відповідей

забарвлення не зміниться

розчин стане жовтим

виділиться газ

розчин знебарвиться

Запитання 13

Знайдіть пару речовин, за допомогою яких можна добути амфотерний гідроксид:

варіанти відповідей

цинк хлорид і магній гідроксид

алюміній сульфат і натрій гідроксид

барій нітрат і калій гідрокид

натрій гідроксид і ферум (ІІ) сульфат

Запитання 14

Виберіть речовини, з якими може взаємодіяти алюміній гідроксид:

варіанти відповідей

сульфатна кислота


калій карбонат

Натрій ортофосфат

Натрій гідроксид

Запитання 15

Виберіть кислоту, якою наповнюють пляшки із газованою водою:

варіанти відповідей

H2CO3

H2SO4

HCl

H3РO4

Запитання 16

Вкажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції між натрій гідроксидом та ортофосфатною кислотою (утворюється середня сіль)

варіанти відповідей

4

6

8

9

Запитання 17

Вкажіть формулу нестійкої (слабкої) кислоти:

варіанти відповідей

H2SO4

HNO3

HCl

H2CO3

Запитання 18

Яка формула написана неправильно

варіанти відповідей

H2SO4

H2PO4  

HCl 

H2CO3 

Запитання 19

Позначте ряд, що утворений лише оксигеновмісними кислотами  

варіанти відповідей

НСІ,  Н2SіO3, НІ                

H3 PO4., H2CO3, H2SO4

НС1, HNO3,  Mg(OH)2       

H2S,  Н2 CO3, КОН  

Запитання 20

Позначте пари речовин, що реагують між собою

варіанти відповідей

H24+ NaОН                          

Н24+ ZnO                      

Н23+ NaС1                          

Н23+ CО2                

HNO3 + НС1

Запитання 21

Взаємодія кислот з основами належить до реакцій

варіанти відповідей

заміщення

обміну

сполучення

нейтралізації

розкладу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест