Основи МКТ

Додано: 25 січня 2021
Предмет: Фізика, 10 клас
Копія з тесту: Основи МКТ
Тест виконано: 147 разів
12 запитань
Запитання 1

Із запропонованих тверджень виберіть основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини

варіанти відповідей

атом - найменша частинка, яка є носієм властивостей хімічного елемента

речовина складається із частинок( атомів і молекул)

молекули(атоми) усіх тіл перебувають в безперервному тепловому русі

молекули(атоми) взаємодіють між собою

Запитання 2

Чому поступово здувається навіть туго зав'язана повітряна кулька?У теплому чи холодному приміщенні кулька здувається швидше?

варіанти відповідей

відбувається дифузія; у теплому

відбувається дифузія;у холодному

відбувається броунівський рух; у теплому

відбувається броунівський рух; у холодному

Запитання 3

Що таке наноматеріали?

варіанти відповідей

матеріал малих розмірів і об'ємів

матеріал з якісно новими властивостями

матеріал з якісно новими властивостями, створені з використанням наночастинок за допомогою нанотехнологій

це послідовна зміна станів,стадій розвитку

Запитання 4

Хто найретельніше експериментально дослідив явище зображене на рисунку?

варіанти відповідей

Д.Менделєєв

Р. Броун

Ж.Перрен і Ф.Перрен

Л.Больцман

Запитання 5

У якому агрегатному стані відбувається найшвидше явище дифузії?

варіанти відповідей

у рідинах

у твердому стані

у газах

у вакуумі

Запитання 6

Відстань між частинками, що перебувають у стані рівноваги,називають ...

варіанти відповідей

рівноважною відстанню

доцентровою відстанню

полярною відстанню

діелектричною відстанню

Запитання 7

Область простору, у якій діють молекулярні сили називають сферою молекулярної дії. радіус цієї сфери порядка ...

варіанти відповідей

10 мкм

10 мм

10 нм

10м

Запитання 8

Який процес повязаний з явищем дифузії?

варіанти відповідей

поширення ароматів парфумів

утворення хвиль на воді

утворення сніжинок

плавлення льоду

Запитання 9

Укажіть прізвище вченого, який вперше експериментально визначив швидкість руху молекул...

варіанти відповідей

Л.Больцман

П.Капіца

І.Ньютон

О.Штерн

Запитання 10

Кількістю речовини називають відношення числа молекул у даному тілі до сталої...

варіанти відповідей

Авогадро

Планка

Больцмана

Запитання 11

Кількість речовини дорівнює відношенню маси речовини до ...

варіанти відповідей

сталої Авогадро

її молярної маси

маси її молекули

Запитання 12

Концентрація знаходиться за формулою:

варіанти відповідей

n=N/V

N=n/V

N=m*Na/M

n=N*V

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест