Основи молекулярно-кінетичної теорії будови речовини

Додано: 25 січня 2021
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 421 раз
20 запитань
Запитання 1

Виберіть перше положення МКТ будови речовини з поданих тверджень.

варіанти відповідей

У будь-якому агрегатному стані речовина є суцільною

Усі речовини складаються з великої кількості частинок (молекул, атомів та іонів), між якими є міжмолекулярні проміжки

Тіло не можна розділити на частинки

Частинки речовини безперервно і хаотично (безладно) рухаються

Запитання 2

Виберіть друге положення МКТ будови речовини з поданих тверджень.

варіанти відповідей

Тільки атоми рухаються хаотично.

Молекули газу чинять тиск, під час удару.

Усі речовини складаються з великої кількості частинок (молекул, атомів та іонів), між якими є міжмолекулярні проміжки

Частинки речовини безперервно і хаотично (безладно) рухаються

Запитання 3

Молекула - це...

варіанти відповідей

хімічна сполука з двох або більшої кількості атомів - найменша частинка речовини, яка здатна самостійно існувати і зберігати хімічні властивості цієї речовини

найменша стійка частка хімічного елемента, що має його хімічні властивості

така сполука, яку не можна розкласти на простіші складові

найменша частинка речовини, для якої характерні основні її фізичні властивості

Запитання 4

1 моль - кількість речовини, в якій міститься стільки ж атомів або молекул, скільки атомів міститься у Карбоні масою...

варіанти відповідей

0,012 г

0,012 кг

0,012 мг

немає правильної відповіді

Запитання 5

Яка маса 30 моль вуглекислого газу?

варіанти відповідей

0,132 кг

13,2 кг

1,32 кг

132 кг

Запитання 6

Хаотичний рух малих частинок, завислих у рідині або газі, який відбувається під дією ударів молекул рідини або газу називають...

варіанти відповідей

менделєєвський рух.

молекулярний рух.

дифузний рух.

броунівський рух.

Запитання 7

Процес взаимного проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої, який відбувається внаслідок теплового руху цих молекул називають...

варіанти відповідей

інерцією.

дифузією.

деформацією.

броунівським рухом.

Запитання 8

В одному молі будь- якої речовини міститься одне й те саме число атомів або молекул. Це число називається...

варіанти відповідей

стала Планка

стала Авогадро

стала Больцмана

стала Фарадея

Запитання 9

Де більше атомів в 0,5 молях золота, або в 0,5 молях урану?

варіанти відповідей

в золоті

в урані

однакова кількість

немає правильної відповіді

Запитання 10

Молярна маса речовини дорівнює 0,018 кг/моль. Яка це речовина?

варіанти відповідей

Вода

Аргон

Угарний газ

Флуор

Запитання 11

Виберіть третє положення МКТ будови речовини з поданих тверджень.

варіанти відповідей

Усі речовини складаються з великої кількості частинок (молекул, атомів та іонів), між якими є міжмолекулярні проміжки

Частинки речовини безперервно і хаотично (безладно) рухаються (цей хаотичний рух називають тепловим)

Частинки взаємодіють одна з одною (на невеликих відстанях між молекулами (атомами) діють як сили притягання, так і сили відштовхування)

Немає правильної відповіді

Запитання 12

На поверхню води впала крапля олії і розтеклась, утворивши тонку плівку. За допомогою цього досліду можна оцінити ...

варіанти відповідей

розмір молекули води;

розмір молекули олії;

швидкість руху молекул води;

силу взаємодії молекул плівки.

Запитання 13

Молекула речовини не може складатися з ...

варіанти відповідей

1 атома

3/2 атома

100 атомів

10 000 атомів

Запитання 14

Визначте речовини, між якими дифузія за кімнатної температури відбувається найшвидше.

варіанти відповідей

Вода та спирт

Золото та свинець

Метан та азот

Повітря та вода

Запитання 15

Щоб збільшити інтенсивність броунівського руху наскільки можливо, треба ...

варіанти відповідей

збільшити температуру, збільшити розмір частинок

збільшити температуру, зменшити розмір частинок

зменшити температуру, збільшити розмір частинок

зменшити температуру, зменшити розмір частинок

Запитання 16

Поясніть зникнення диму в повітрі (явище, яке виражається словами "Дим тане в повітрі").

варіанти відповідей

Частинки диму розчиняються молекулами повітря.

Частинки диму випаровуються в повітрі.

Частинки диму конденсуються в повітрі.

Частинки диму беруть участь в броунівському русі і виддаляються одна від одної.

Запитання 17

Унаслідок явища дифузії:

варіанти відповідей

кисень із повітря потрапляє навіть на дно глибокої водойми;

зменшується довжина рейки під час її охолодження;

тане лід;

рідина збирається в краплі.

Запитання 18

Скільки молів у літрі води?

варіанти відповідей

5

6

56

65

Запитання 19

Чи відбувається тепловий рух: а) у воді, налитій у глечик; б) шматочку льоду; в) атомі Оксигену; г) порошинці; д) електроні?

варіанти відповідей

а) так; б) так; в) ні; г) так; д) ні.

а) так; б) ні; в) ні; г) так; д) ні.

а) так; б) так; в) ні; г) ні; д) ні.

а) так; б) ні; в) ні; г) ні; д) ні.

Запитання 20

Рупор використовують для того, щоб спрямувати звук у певному напрямі. Чи можна, використовуючи рупор, керувати поширенням запаху?

варіанти відповідей

Можна через особливості конструкції рупору.

Не можна через хаотичний характер руху молекул у газі.

Можна через специфічне відчуття присутності в повітрі летючих пахучих речовин, які виявляються хімічними рецепторами нюху, розташованими в носовій порожнині тварин і людей.

Не має правильної відповіді.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест