Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Перший закон термодинаміки

Додано: 14 квітня 2019
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 2143 рази
10 запитань
Запитання 1

На малюнку показано графік циклічного процесу з певною масою ідеального газу. На яких етапах процесу газ отримував тепло, на яких віддавав?

варіанти відповідей

12, 23 - отримує тепло

34,41- віддає тепло

12,41 отримує тепло,

23, 34 віддає тепло

23, 34 -отримує тепло

12,41 -віддає тепло

12,23,34,41 газ віддає тепло

Запитання 2

Одноатомний ідеальний газ здійснює показаний на малюнку цикл з двох ізохор і двох ізобар. Визначте ККД циклу.

варіанти відповідей

0,27

0,13

0,24

0,3

Запитання 3

Вся передана газу кількість теплоти Q витрачається на роботу , здійснену газом проти зовнішніх сил

варіанти відповідей

ізохорний

ізобарний

ізотермічний

адіабатний

Запитання 4

Кількість теплоти Q , підведена до газу витрачається на збільшення внутрішньої енергії газу й роботу розширення , яку здійснює газ проти зовнішнього тиску

варіанти відповідей

ізохорний

адіабатний

ізотермічний

ізобарний

Запитання 5

Визначити ККД двигуна, який працює за циклом Карно, у якого температура нагрівача 2000К, а температура холодильника 100 0С?

варіанти відповідей

0,81

0,73

0,26

0,3

Запитання 6

Газ можна перевести зі стану А у стан В двома способами (рис. 1, а). У якому з випадків виконується більша робота?

варіанти відповідей

А

В

А= В

Запитання 7

На малюнку показано графік циклічного процесу з певною масою ідеального газу. Визначити зміну внутрішньої енергії циклічного процесу

варіанти відповідей

2 РV

4 PV

0

2,5 PV

Запитання 8

Визначте (у джоулях) кількість теплоти, яку отримав одноатомний ідеальний газ під час процесу, зображеного на рисунку.

варіанти відповідей

150 кДж

160 кДж

310 Дж

270 Дж

Запитання 9

1 моль ідеального одноатомного газу переводят із стану 1 у стан 4. Яку кількість теплоти Q було надано газу . Маса газу не змінюється.

варіанти відповідей

1450 Дж

600 Дж

850 Дж

250 Дж

Запитання 10

Робота, яку здійснює газ проти зовнішніх сил відбувається за рахунок зменшення його внутрішньої енергії

варіанти відповідей

Ізобарний процес

адіабатний процес

ізотермічний процес

ізохорний процес

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест