Основні класи неорганічних сполук

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Які основи називають лугами?

варіанти відповідей

а) нерозчинні;


б) розчинні;

в) будь-які.

Запитання 2

До складу основ обов’язково входить:

варіанти відповідей

а) гідроксильна група;

б) кислотний залишок;

в) неметал.

Запитання 3

Основи реагують:

варіанти відповідей

а) тільки з кислотами;

б) тільки з солями;

в) і з розчином солей, і з кислотами.

Запитання 4

Реакцію взаємодії основ з кислотами називають:

варіанти відповідей

а) нейтралізації;

б) заміщення;

в) розкладання.

Запитання 5

Солі утворені:

варіанти відповідей

а) атомами металічних елементів і кислотними залишками;

б) атомами металічних елементів і гідроксильними групами;

в) атомами Гідрогену і кислотними залишками.

Запитання 6

Купрум (II) гідроксид має колір:

варіанти відповідей

а) червоний;

б) зелений;

в) блакитний.

Запитання 7

Індикатор фенолфталеїн змінює безбарвне забарвлення в розчинах лугів на:

варіанти відповідей

а) жовте;

б) фіолетове;

в) малинове.

Запитання 8

Речовини, формули яких KNO3, FeCl2, Na2SO4, називають:

варіанти відповідей

а) солями; 

б) кислотами;

в) основами; 

г) оксидами.

Запитання 9

Речовини, формули яких HNO3, НCl, H2SO4, називають:

варіанти відповідей

а) солями; 

б) кислотами;

в) основами;

г) оксидами.

Запитання 10

Речовини, формули яких KОН, Fe(OH)2, NaОН,називають:

варіанти відповідей

а) солями; 

б) кислотами;

в) основами; 

г) оксидами.

Запитання 11

Речовини, формули яких NO2, Fe2O3, NaO2, називають:

варіанти відповідей

а) солями;

б) кислотами;

в) основами; 

г) оксидами.

Запитання 12

Позначте метали, що утворюють луги:

варіанти відповідей

Cu,

Fe,

Na,

K,

Zn,

Li.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест