1 липня о 18:00Вебінар: Шкільна дошка – ігрове поле вчителя

Основні класи неорганічних сполук (Основи.Солі.).

Додано: 25 травня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 16 разів
6 запитань
Запитання 1

Укажіть ряд з хімічними формулами солей, утворених безоксигеновими кислотами:

варіанти відповідей

NaCl, СuS, СaBr2;  

Na24, KNО3, AgCl;

Na2S, AgNО3, KI; 

K23, NaF, MgCl2 .

Запитання 2

Укажіть колір фенолфталеїну в розчині калій гідроксиду:

варіанти відповідей

червоний

синій

малиновий

жовтий

Запитання 3

Укажіть речовину, з якою взаємодіє натрій сульфат:

варіанти відповідей

калій гідроксид

кальцій оксид

натрій хлорид

барій нітрат

Запитання 4

Укажіть речовину, з якою взаємодіє купрум (ІІ) гідроксид:

варіанти відповідей

Сульфатна кислота

Барій сульфат

Натрій гідроксид

Хлоридна кислота

Запитання 5

Укажіть пару cолей, які взаємодіють між собою:

варіанти відповідей

AgNO3 і KCl

NaCl i KNО3;

CuSО4 і KCl.

CaCl2 i Na2CO3;

Запитання 6

Укажіть хімічні формули гідроксидів, які при нагріванні розкладається:

варіанти відповідей

LiOH; 

KOH; 

Fe(OH)3

Fe(OH)2