Основні положення МКТ будови речовини. Основне рівняння МКТ ідеального газу.

10 запитань
Запитання 1

Виберіть із запропонованих тверджень основні положення молекулярно-кунетичної теорії (МКТ) будови речовини

варіанти відповідей

Усі речовини складаються із частинок - атомів, молекул, йонів, тобто мають дискретну будову; між частинками є проміжки

Атом — найменша частинка, яка є носієм властивостей хімічного елемента.

Частинки речовини перебувають у безперервному хаотичному русі

Частинки взаємодіють одна з одною (притягуються і відштовхуються )

Запитання 2

Який експеримент чи положення підтверджує, що усі речовини складаються із частинок (атомів, молекул, йонів)

варіанти відповідей

Спостереження за броунівською частинкою

Якщо міцно притиснути один до одного свинцеві циліндри, то вони злипнуться

Якщо пропустити струм через провідник, то провідник нагріється

Вивчення фотографій кристала, отриманого за допомогою електронного мікроскопа

Запитання 3

Який експеримент чи положення підтверджує, що частинки речовини перебувають у берперервному хаотичному русі

варіанти відповідей

Спостереження за броунівською частинкою

Якщо міцно притиснути один до одного свинцеві циліндри, то вони злипнуться

Якщо пропустити струм через провідник, то провідник нагріється

Вивчення фотографій кристала, отриманого за допомогою електронного мікроскопа

Запитання 4

Який експеримент чи положення підтверджує, що частинки речовини взаємодіють одна з одною ( притягуються і відштовхуються)

варіанти відповідей

Спостереження за броунівською частинкою

Якщо міцно притиснути один до одного свинцеві циліндри, то вони злипнуться

Якщо пропустити струм через провідник, то провідник нагріється

Вивчення фотографій кристала, отриманого за допомогою електронного мікроскопа

Запитання 5

Позначте всі правильні відповіді. Які твердження є правильними?

варіанти відповідей

За однакової температури швидкість дифузії в газі більша, ніж у рідині

Траєкторія руху молекули газу - ламана лінія

Рідини легко стискуються

У твердих тілах дифузія не відбувається

У п'яти молях водню більше молекул, ніж у п'яти молях кисню

Молекули у твердих тілах не рухаються

Запитання 6

Роздивляючись у мікроскоп краплю підфарбованої рідини, можна побачити дивовижну картину руху маленьких частинок. Як називається такий рух? Які частинки рухають інтенсивніше?

варіанти відповідей

броунівський рух;

великі рухаються швидше

дифузія;

дрібні рухаються швидше

броунівський рух;

дрібні рухаються швидше

дифузія;

великі рухаються швидше

Запитання 7

Чому поступово здувається навіть туго зав'язана повітряна кулька? У якому приміщенні: теплому чи холодному кулька здувається швидше?

варіанти відповідей

Відбувається дифузія.

У холодному...

Відбувається дифузія.

У теплому...

Відбувається броунівський рух.

У теплому...

Відбувається броунівський рух

У холодному...

Запитання 8

Який газ називається ідеальним?

варіанти відповідей

це газ, молекули якого не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють у моменти зіткнення

це фізична модель газу, молекули якого приймають за матеріальні точки, що не взаємодіють одна з одною на відстані та пружно взаємодіють у моменти зіткнення

це фізична модель газу, молекули якого взаємодіють у моменти зіткнення.

Запитання 9

Як змінився тиск ідеального газу, що міститься в закритій посудині, якщо

внаслідок нагрівання середня квадратична швидкість руху його молекул

збільшилась у 2 рази?

варіанти відповідей

Збільшиться в 2 рази

Збільшиться в 8 разів

Збільшиться в 4 рази

Не зміниться

Запитання 10

Тиск газу дорівнює 55 кПа, а концентрація його молекул 2,5ꞏ1025 м–3. Визначте середню кінетичну енергію поступального руху молекул газу.

варіанти відповідей

45 ⋅1022

14,2⋅10-22

14,7⋅10-21

14,7⋅1022

14,7⋅10-22

14⋅10-22

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест