10 клас. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння.

Додано: 12 лютого
Предмет: Фізика, 10 клас
14 запитань
Запитання 1

В яких станах може перебувати речовина?

варіанти відповідей

твердому

рідкому

газоподібному

усі варіанти вірні

Запитання 2

Пароутворення це ...

варіанти відповідей

перехід речовини із твердого стану в газоподібний, оминаючи рідку фазу

процес переходу газу або насиченої пари в рідину чи тверде тіло внаслідок охолодження або стиснення їх.

процес переходу рідини в газоподібний стан, відбувається при будь-якій температурі 

процес переходу речовини з рідкого стану у газоподібний

Запитання 3

Випаровування - це ...

варіанти відповідей

перехід речовини із твердого стану в газоподібний, оминаючи рідку фазу

процес переходу речовини з рідкого стану у газоподібний

процес переходу рідини в газоподібний стан, відбувається при будь-якій температурі 

процес переходу газу або насиченої пари в рідину чи тверде тіло внаслідок охолодження або стиснення їх.

Запитання 4

Особливості випаровування

варіанти відповідей

випаровування відбуваться за будь-якої температури

випаровування супроводжується поглинанням енергії

швидкість випаровування зростає зі збільшенням площі вільної поверххні рідини

різні рідини випаровуються з різною швидкістю

усі варіанти вірні

Запитання 5

Конденсація - це ...

варіанти відповідей

процес переходу газу або насиченої пари в рідину чи тверде тіло внаслідок охолодження або стиснення їх.

процес переходу речовини з рідкого стану у газоподібний

процес переходу рідини в газоподібний стан, відбувається при будь-якій температурі 

перехід речовини із твердого стану в газоподібний, оминаючи рідку фазу

Запитання 6

Під час конденсації енергія ..

варіанти відповідей

поглинається

виділяється

поглинається і виділяється

нема правильної відповіді

Запитання 7

Динамічна рівновага - це ...

варіанти відповідей

процес переходу речовини з рідкого стану у газоподібний

процес переходу рідини в газоподібний стан, відбувається при будь-якій температурі 

процес переходу газу або насиченої пари в рідину чи тверде тіло внаслідок охолодження або стиснення їх.

стан, в якому збалансовані різні процеси, що протікають в протилежних напрямках. 


Запитання 8

Насичена пара - це ...

варіанти відповідей

пара, яка має за даної температури найбільшу кількість молекул в одиниці об'єму й чинить найбільший тиск

пара, яка не перебуває в динамічній рівновазі зі своєю рідиною (не досягла насичення)

пара в звичайному стані

нема правильної відповіді

Запитання 9

Ненасичена пара - це ...

варіанти відповідей

пара за звичайних умов

пара, яка має за даної температури найбільшу кількість молекул в одиниці об'єму й чинить найбільший тиск

пара, яка не перебуває в динамічній рівновазі зі своєю рідиною (не досягла насиченн

нема правильної відповіді

Запитання 10

Тиск насиченої пари залежить від ...

варіанти відповідей

роду речовини

температури

варіант 1 і 2 правильні

нема правильної відповіді

Запитання 11

Від чого не залежить тиск насиченої пари?

варіанти відповідей

об'єму

температури

тиску

маси

Запитання 12

Кипіння - це ...

варіанти відповідей

процес переходу речовини з рідкого стану у газоподібний

процес переходу рідини в газоподібний стан, відбувається при будь-якій температурі 

процес переходу газу або насиченої пари в рідину чи тверде тіло внаслідок охолодження або стиснення їх

швидке випаровування рідини, яке виникає при нагріванні рідини до точки кипіння.

Запитання 13

Від яких чинників залежить температура кипіння рідини?

варіанти відповідей

зі збільшенням зовнішнього тиску температура кипіння рідини зростає

зі зменшенням зовнішнього тиску температура кипіння рідини знижується

температура кипіння залежить від роду рідини

температура кипіння залежить від наявності в рідині розчиненого газу

усі варіанти вірні

Запитання 14

Під час кипіння рідини її температура ...

варіанти відповідей

збільшується

зменшується

не змінюється

нема правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест