Особливості модернізації промисловості й сільського господарства

Додано: 26 січня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 26 разів
11 запитань
Запитання 1

Модернізація - це

варіанти відповідей

відмова від нових ідей;

назва течії в мистецтві;

використання нових технологій;

повернення до минулого.

Запитання 2

Аграрні відносини - це:

варіанти відповідей

скасування кріпосного права;

продуктивні методи господарства;

товарне господарство;

система відносин зв'язків, що склалися в агровиробництві

Запитання 3

Яку частку загальноімперських прибутків давала Наддніпрянська Україна наприкінці ХІХ ст.?

варіанти відповідей

50%

72%

35%

15%

Запитання 4

Який із факторів відіграв вирішальну роль у стрімкому розвитку Донбасу в другій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

кваліфікована робоча сила;

значні природні ресурси;

розгалужена транспортна інфраструктура;

утворення монополістичних об'єднань.

Запитання 5

Які міста поєднала перша залізнична лінія, споруджена 1865 р. у Надддніпрянській Україні?

варіанти відповідей

Київ - Харьків;

Київ - Одеса;

Катеринослав Юзівка;

Одеса - Балта.

Запитання 6

Реформи 1860-1870-х років призвели до

варіанти відповідей

притоку іноземного капіталу в промисловість Донбаса і Півдня України;

занепаду традиційних галузей економіки українських земель;

розвитку промислового будівництва на Правобережжі України;

фактичної ліквідації поміщицького господарства на Півдні Укрпїни.

Запитання 7

Яке місто заснував Джон Х’юз?

варіанти відповідей

Дніпропетровськ;

Харьків;

Донецьк;

Лозова.

Запитання 8

Урбанізація - це

варіанти відповідей

процес зосередження населення, економічного і культурного життя у містах;

зростання чисельності сільського населення;

масова еміграція населення;

розвиток системи селянського самоврядування.

Запитання 9

Добровільне об'єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності.

варіанти відповідей

синдикат;

монополія;

кооперативний рух;

трест.

Запитання 10

Найбільші міста Наддніпрянської України наприкінці ХІХ ст.

варіанти відповідей

Одеса, Київ, Харьків, Катеринослав;

Одеса, Львів, Харьків, Катеринослав;

Вінниця, Львів, Харьків, Катеринослав;

Одеса, Луцьк, Харьків, Катеринослав;

Запитання 11

Визначте особливості промислового розвитку Наддніпрянської України (чотири правильні відповіді): 

варіанти відповідей

високий рівень концентрації виробництва і утворення монополій;    

 домінування аграрної складової в структурі народного господарства; 

найнижчі темпи розвитку по Російські імперії;    

економічна спеціалізація районів;     

нерівномірний розвиток регіонів;

високий рівень вітчизняних капіталовкладень;

приплив іноземних інвестицій.


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест